20 Temmuz 2017 Perşembe 12:58
AKMUGAN'DAN İETT SİTEMİ ! İETT NE DURUMDA?

CHP İBB Meclis Üyesi Öğretim Görevlisi ve YMM A.Hadi Akmugan meclis kürsüsünde İETT’nin 2016 yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu üzerine CHP Grubu adına eleştiri, öneri, görüşlerini sıraladı, İETT’nin eksik sermaye yatırımına yöneldiğinin altını çizerek İETT’nin gelecek günlerde ki yol haritasını çizdi: İETT’nin eksik sermaye yatırımı yapması ne anlama geliyor? Bu daha az otobüs, daha az metrobüs ve daha az tramvay demektir. Bu araç başına daha fazla yolcu demektir. Bu zorunlu olarak daha çok özel otomobil demektir. Bu istanbulda yolculuğun daha pahalı olması demektir. Bu daha fazla trafik, daha fazla hava kirliliği, daha fazla stres demektir. Bu istanbul’daki yaklaşık 800 otobüs hattının çoğunda, metrobüste, tramvayda İETT’nin VİZYON ve MİSYON tanımının tam tersine kalabalık, havasız, çoğu zaman bozuk klimalı, zamanında gelmeyen, geldiğinde ise kalabalıktan binilmeyen, binildiğinde ise kolay kolay inilmeyen, balık istifi, bol kazalı yolculuklar demektir. Bu nedenlerle CHP Grubu olarak İETT’nin İstanbul toplu taşımasından çıkartılmasına yönelik bu 2016 BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇOSU raporuna Red oyu veriyoruz” İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantılarında Başakşehir Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Abdulhadi Akmugan İETT’nin 2016 yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu üzerine CHP Grubu adına eleştiri, öneri ve görüşlerini sıraladığı konuşması şöyle: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri; İETT’nin 2016 yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce İstanbullulara zor şartlarda ulaşım hizmeti sunan 6 bine yakın İETT çalışanına saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul gibi bir şehirde, herkesin acelesinin olduğu fakat trafiğin ilerlemediği yollarda yoğun stres altında çalışan şoför arkadaşlarımıza şemsiyelerin havada uçuşmadığı, kavgasız başarılar ve bol sabırlar diliyorum. 2016 yılı ülkemiz için zor bir yıl oldu. İETT Kesin Hesap Raporu vesilesi ile söz almışken 15 Temmuzda 2016 da şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyor, bu hain kalkışmayı yapanların siyasi ayakları ile beraber bir an önce yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyorum. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 146 yıllık bir geçmişe sahip olduğu halde bu günkü anlamda 16 Haziran 1939 tarih ve 3645 sayılı “İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun” ile kurulmuş, özel hukuk hükümlerine göre idare edilen, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdari yapı olarak 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Özel Kalem Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Başkanlığı, 1 Hukuk Müşavirliği, 14 Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı 49 Şube müdürlüğünden teşekkül eden bir organizasyon yapısına sahip olan Dinamik bir kurumdurİÇ KONTROL SİSTEMİ; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle

İÇ DENETİMİ kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. (5018 Sayılı Kanun, Madde 55)

DIŞ DENETİM: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında idaremizin mali karar ve işlemleri Sayıştay denetçileri tarafından denetlenmektedir.

HEDEFLERİNE MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER KOYAR

Misyon:Toplu ulaşım hizmetlerini açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek ve denetlemek, sektörde dengeleyici rol oynamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek. Vizyon:Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olmak. Temel Değerler: Adil; İETT, hizmet alanlarında hak ve hukuku gözeten, tarafsız bir kuruluştur. Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; paydaşları arasında hiçbir ayrım yapmaz. Güvenilir: İETT, güvenilir özelliğinden taviz vermeyen bir kuruluştur. Tüm kaynakları ile her zaman ve her koşulda paydaşlarına hizmet verir, taşıdığı yolcuların sorumluluğunun bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar. Katılımcı: İETT, paydaşlarının katılımına önem veren bir kuruluştur. Çeşitli kurum, işletme ve paydaşlar ile işbirliği yapar. Hizmet kalitesini artırmak için yolcularının, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliklerinin fikirlerine değer verir. Duyarlı: İETT, başta yolcuları olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı bir kuruluştur. Her türlü yasal mevzuata uyar; yolcu memnuniyetini arttırmak ve çevreye olan etkilerini azaltmak için projeler geliştirir; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak gözetir; sosyal sorumluluk projelerine destek verir. Yenilikçi:İETT, yenilikten yana bir yönetim anlayışı ile hareket eden bir kuruluştur. Teknolojik gelişmelere ayak uydurur; maksimum memnuniyet ve minimum maliyet için değişim ve yeniliklere öncülük eder.

BİLANÇO: Hazır değerler 2014 :335.909.912,87Tl ,2015 Yılında 287.352.797,25Tl 2016 yılında ise daha da azalarak 122.201.846, 25Tl ye inmiştir. Kısacası hazır değerler yıldan yıla giderek erimeye başlamıştır.

GİDER BÜTÇESİ: 2016 Yılı için tahmin edilen bütçe gider kaleme 2.140.000.000Tl iken gerçekleşen 1.424.880.681Civarında kalmıştır. Arada 715.119.319Tl gibi çok büyük bir sapma var. Bu bütçenin tutarlılık ilkelerine aykırıdır. 715.119.319/2.140.000.000=%34 sapma var. SERMAYA YATIRIMLARI: Kurum için çok önemli olan sermaye harcamalarına baktığımız zaman durum daha da ürkütücü bir hal alıyor. Bütçeye konularak planlanan sermaye harcaması 452.984.000Tl olduğu halde gerçekleşen sadece 50.456.446Tl de kalmıştır. Negatif Sapma ise :402.527.553,83Tl ile tarihi bir rekor krmıştır.452.984.000-50.456.446/50.456.446=7.978. Yani tutturmama oranı=%798 oranında gerçekleşmiştir ki bu garip bir durumdur. Oysa yıl başında belediye yönetimi burada bize 2016 İETT bütçesinin %22 lik bir kısmının sermaye yatırımları için ayrıldığını beyan etmiş ve bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etmişlerdi. Öyle ise konulan bu hedefin çok gerisinde kalmak aynı ölçüde

BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELİYOR MU?
Aynı dönem personel giderleri 2015 yılına oranla %11 artarak 691.Milyon olarak gerçekleşmiştir.(S:5 murakıp raporu)

İETT’NİN EKSİK SERMAYE YATIRIMI YAPMASI NE ANLAMA GELİYOR? Bu daha az otobüs, daha az metrobüs ve daha az tramvay demektir. Bu araç başına daha fazla yolcu demektir. Bu zorunlu olarak daha çok özel otomobil demektir. Bu istanbulda yolculuğun daha pahalı olması demektir. Bu daha fazla trafik, daha fazla hava kirliliği, daha fazla stres demektir. Bu istanbul’daki yaklaşık 800 otobus hattının çoğunda, metrobüste, tramvayda sizin VİZYON ve MİSYON tanımınızın tam tersine kalabalık, havasız, çoğu zaman bozuk klimalı, zamanında gelmeyen, geldiğinde ise kalabalıktan binilmeyen, binildiğinde ise kolay kolay inilmeyen, balık istifi bol kazalı, yolculuklar demektir. Gariptir amma gerçektir, bu başarısızlıklara rağmen İETT, kendisine tahsis edilen kaynaklarını rasyonel bir çerçevede kullanarak başarıyı artırmak ve sürekliliğini sağlamak için sektör, büyüklük, organizasyon yapıları ve olgunluk düzeyi ile ilişkili Mükemmellik Modelini uygulama kararını 2012 yılında almış ve bunun için Kalder tarafından düzenlenen EFQM (European Foundation of Quality Management) Mükemmellik Ödülüne başvurmuştur. Ulusal düzeyde 2013 yılında 5 Yıldız Ödülü, 2014 yılında ise Türkiye Mükemmellik Ödünü ve 2015 yılında Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü alınmıştır. 2015 yılında Türkiye Ödül sürecine paralel olarak EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne de başvuru yapılmıştır. 2015 yılında Avrupa ödül sürecinin ilk yılında Finale kalınmıştır. 2016 ‘Müşteriye Değer Katma’ kategorisinde Mükemmellik Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.Müracaat ettiği alanda değil daha başka bir alanda ödül almış gözüküyor.

GELİR : İETT’nin Gelir tablolarına baktığımız: Gelirlerde azalma var 2014 yılında 4.551.012.720Tl.2015 yılında 1.713.489.071,76Tl. 2016 yılında 1.535.846.717Tl olarak giderek azalmıştır. Kaldı ki 2016 yılında 409 milyonluk bir taşınmaz satış geliri var. Bunu çıkardığımızda 2016 geliri 1 milyar 125 milyon civarında kalmaktadır. Bu 146 yıllık başarılı bir kurum olan İETT’nin yıldan yıla verimsiz hale getirilmesi demektir.

KARLILIK: Raporda 75.125.317,88Tl Gelir tahakkuk fazlasının 2017 yılına devrettiğinden bahsediliyor. Ancak bu yapılan eksik SERMAY YTIRIMLARI nın yanında devede kulak bile sayılmaz.

DÖNEN VE DURAN VARLIK: İETT ‘nin 2016 yılı aktif büyüklüğü 6.315.098.230,74Tl dir. Ancak varlıkların :%2si Dönen,%98’i ise duran varlıklardan oluşmaktadır. Ancak dönen varlıklar geçen yıla nazaran %57 azalış göstermiştir. Bu likiditesi yüksek varlıkların tüketilmesi anlamına geliyor. Duran varlıklar ise geçen yıla nazaran %291 artış göstermiştir. Ancak bu fiktif bir artıştır. 74 sayfada Bilançonun duran varlıklar bölümünde yer alan Arazi ve arsalar hesabı 2014 ve 2015 yıllarında 675.255.569,76 iken 2016 yılında birden bire 5.383.442.731,64 Tl’ye çıkmış bulunuyor. Gerçekten önce heyecanlandım. Kurum 8 kat birden zenginleşmiş gibi görünüyor. Ancak dikkatlice incelendiğinde bunların; başta arazi ve arsaların olmak üzere maddi duran varlıkların yeniden değerleme farkından kaynaklandığını anlıyoruz. Yani gerçek anlamda bir faaliyetten kaynaklanmadan öteden beri sahip olunan varlıkların güncellenmesinden kaynaklanmıştır.

PERFORMAN PROĞRAMINA GÖRE YAPILMAYAN YA DA EKSİK YAPILAN İŞLER: 2016 yılında Otobüs filosunun gençleştirilmesi amacı ile 1.115 Otobüs alınması planlanmış. Fakat sadece 395 Otobüs alınmış. Motor Yangınlarını Önleme Sistemi hedeflenmiş fakat ihale yapılmamış. Tünel’in modernizasyonu gerçekleştirilmemiş. Faaliyet Raporunda 2016 yılı Performans Programındaki hedeflerin % 37 sinin çok uzağında kalındığı belirtilmiş.

YAPILMASI GEREKENLER: İstanbul ulaşımında bir çok yetkili kurum vardır. Ulaştırma Bakanlığı, İETT, İBB; Servisçiler, Minibüsçüler, Taksiciler, Deniz Motorları gibi. Tüm Ulaşım Modlarını planlayacak ve yönetecek , yasal olarak görev ve yetkileri belli bir üst otorite oluşturulmalıdır. Bu Üst Otoritede İstanbul Ulaşımının bütün unsurları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile üniversiteler de yer almalıdır. Ulaşım Master Ana planları yapılmalı ve uygulanmalı. İstanbul”un ulaşım sisteminin entegrasyonu sağlanmalıdır. Modlar arasında bağlantılar kurularak kolay geçişler sağlanmalıdır. Toplu Ulaşımı teşvik edecek sistemler kurulmalı. Metro duraklarının yakınına, deniz araçlarının yakınına otopark yapımı gibi. Park Et–Devam Et sistemi. Deniz Ulaşımı teşvik edilmeli. CHP Grubu olarak İETT’nin İstanbul toplu taşımasından çıkartılmasına yönelik bu 2016 BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇOSU raporuna Red oyu vereceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.
Son Güncelleme: 20.07.2017 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner183