banner262
29 Eylül 2016 Perşembe 14:05
Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor
İÜ Hukuk Fakültesi'nce Prof. Dr. Adem Sözüer başkanlığında ve Prof. Dr. Bengi Semerci koordinasyonunda düzenlenen "6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" bu yıl "Herkes İçin Adalet" üst başlığı ve "Yoksulluk" temasıyla 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
 
Programın akışı ise şöyle:
 
BİRİNCİ GÜN: 30.09.2016 CUMA
 
08.00 – 08.30 Kayıt
Açılış Konuşması 08.40 – 09.00
Adem Sözüer – Festival Başkanı
1. Oturum 09.00 – 10.20
Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!
Yönetici: Philip Kunig
Hans Heiner Kühne: Yoksulluk ve Adalete Erişim: “Adil Yargılanmanın” Özel Sonuçları
Pınar Memiş Kartal: Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili
Migena Leskoviku: Yoksulluk ve Adalete Erişim
Kahve Molası 10.20 – 10.40
2. Oturum 10.40 – 12.00
Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk
Yönetici: Nihat Bulut
Anu Sivaganesan: Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler – Adil (Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlik
Kanita Pruščanović: Savaş Sonrası Bosna Hersekte Yoksullukla Mücadele
Volkan Aslan: Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar
Bülent Yücel: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması
Öğle Arası 12.00 – 13.00
3. Oturum 13.00 – 14.00
Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!
Yönetici: Bengi Semerci
Yankı Yazgan: Yoksulluk ruhsal gelişimi nasıl etkiler?
Pavel Ursu: Uluslararası Bakış Açısıyla Yoksulluk ve Sağlık
Serhat Nasıroğlu: Göç, Yoksulluk ve Sağlık
Kahve Molası 14.00 – 14.20
Konferans 14.20 – 15.00
Mülteciler için Sağlık Hakkı
Yönetici: Bengi Semerci
Aart Hendriks: Avrupa Standartları ve Hollanda’nın Deneyimleri
Kahve Molası 15.00 – 15.20
4. Oturum 15.20 – 16.40
Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu
Yönetici: Adem Sözüer
Stephen Thaman: ABD Ceza Hukukunda Hafifletici Sebep Olarak Yoksulluk Savunması
İbrahim Dülger: Ceza Hukukunda Yoksulluğun Kusurluluğa Etkisi
Burcu Ertem: Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi
İKİNCİ GÜN: 01.10.2016 CUMARTESİ
 


5. Oturum 09.00 – 10.20
Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (1)
Yönetici: Başak Baysal
İlknur Serdar: Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler
Nafiye Yücedağ Göztepe: Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası
Barış Demirsatan: Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası
Kahve Molası 10.20 – 10.40
6. Oturum 10.40 – 11.40
Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (2)
Yönetici: Bilgehan Çetiner
Nil Karabağ Bulut: Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler
Cansu Kaya Kızılırmak: Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye’de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi
Kahve Molası 11.40 – 12.00
Konferans (2) 12.00 – 12.40
Hekimler için Hukuksal ve Etik Standartlar
Yönetici: Mert Savrun
Aart Hendriks: Bireysel ve Toplumsal Hakları Dengelemek (Açlık grevleri, Tutuklular, Terör şüphelileri)
Sinema Paneli 16.00 – 17.00 (Yer/Place: Atlas Sineması)
Beyaz Perdeden Yansıyan Yoksulluk
Yönetici: Bengi Semerci
Derviş Zaim – Yönetmen
Farhad Eivazi – Yönetmen ve Senarist
Menderes Samancılar – Oyuncu
Serpil Kırel – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni
ÜÇÜNCÜ GÜN: 02.10.2016 PAZAR
 
Sinema Paneli 16.00-17.00 (Yer/Place: Feriye Sineması)
Suça Karşı Sanat Adalet Getirir mi?
Yönetici: Bengi Semerci
Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İskender Pala – Yazar
Haluk Piyes – Oyuncu
Turgay Tanülkü – Oyuncu
DÖRDÜNCÜ GÜN: 03.10.2016 PAZARTESİ
 
7. Oturum 09.00 – 10.40
Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele
Yönetici: Hans Heiner Kühne
Muhammed Munir: İnsan Ticareti: Hatalı Düzenlemeler, Yaygın Yolsuzluk ve Kusurlu Pakistan Politikaları
Nassima Hanafi: Yükselen Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü – Yoksulluk: Yolsuzluğun bir sebebi ve bir sonucu (Cezayir İncelemesi)
Qerkin Berisha: Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
Altan Rençber –İmran Semiz: Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi
Kahve Molası 10.40 – 11.00
8. Oturum 11.00 – 12.20
Yoksulluk Suça İter mi?
Yönetici: Pınar Ölçer
Ataullah Khan Mahmood: Yoksulluk ve Suçluluk
Güneş Okuyucu Ergün: Ekonomik Durum ve Suçluluk
Vesile Sonay Evik: Yoksulluk ve Suç İlişkisi
Öğle Arası 12.20 – 13.20
9. Oturum 13.20 – 14.40
Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?
Yönetici: Tuba Topçuoğlu
Ezgi Aygün Eşitli: Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
Başak Oya İşcan: Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri
Eylem Baş: Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi
Kahve Molası: 14.40 – 15.00
Film Gösterimi ve Panel 15.00. 17.40
Film: Çöpte Dostoyevski Buldum
Film Üzerine Tartışma
Moderatörler: Sedef Erken / Tarık Tufan
Belgesel Ekibi: Enis Rıza Sakızlı /Oktay Çetinkaya
BEŞİNCİ GÜN: 04.10.2016 SALI
 
10. Oturum. 09.00 – 10.20
Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk
Yönetici: Mahmut Koca
Soner Hamza Çetin: Yoksulluk ve Adli Para Cezası
Polat İşoğlu: Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri
Ezgi Cankurt: Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme
Kahve Molası 10.20 – 10.40
11. Oturum 10.40 – 12.00
Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları
Yönetici: Korhan Bozkurt
Necdet Neydim: Çocuk edebiyatı metinlerindeki yoksulluk ve yoksunluk kavramlarına iç içelik ya da karşıtlık üzerinden yeniden bir bakış
Mehlika Philip – Necdet Neydim: Çocuk kahramanlar üzerine kurgulanmış filmlerde yoksulluğun yansıması ve film kurgusu içinde yoksulluğun görsel tanımına dönük tanıklıklar
Dilan Tüysüz: Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri
Öğle Arası 12.00 – 13.00
12. Oturum 13.00 – 14.20
Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler
Yönetici: Murat Atalı
Alper Tunga Küçük: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım
Sinan Altunç: Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması
Serpil Işık: İcra Hukuku’nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik
ALTINCI GÜN: 05.10.2016 ÇARŞAMBA
 
13. Oturum 09.00 – 10.20
Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi
Yönetici: Aydın Gülan
Melikşah Yasin: Kentsel Dönüşüm Yasası
Murat Şentürk: İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler
Bülent Şen: İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri
Kahve Molası 10.20 – 10.40
14. Oturum 10.40 – 12.00
Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler
Yönetici: Melikşah Yasin
Seher Kalender Çetinkaya: Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü
Lana Kudumovic: Yoksulluk Altında Şehrin Kimliğini Şekillendirme: Saraybosna’nın Kentsel Gelişiminin Karşılaştığı Sorunlar
Hanif Budiman: Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya
Öğle Arası 12.00 – 13.00
15. Oturum 13.00 – 14.20
İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?
Yönetici: Cemil Kaya
Eren Kalanyuva: İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü
Necip Taha Gür: İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar
Eren Solmaz: Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü
Kahve Molası 14.20 – 14.40
16. Oturum 14.40 – 16.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk
Yönetici: Ömer Ekmekçi
Gazi Alataş: Türkiye’de Sosyal Sağlık Güvenlik Sistemi
Necip Şenel: Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret
Merve Dömen: Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler
 
Kent Yaşam
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner263

banner241

banner245

banner183