banner279
Av. Abdullah FIRAT
Av. Abdullah FIRAT
Yazarın Makaleleri
BİLİŞİM HUKUKU
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerek internet üzerinden ticari işlemler gerekse ceza davalarına konu olacak eylemler günümüzle sıklıkla artmaktadır. Bu nedenle bilişim hukuku hem hukuk davalarına hem de ceza yargılamalarına konu olacak eylemleri...
AİLE HUKUKUNDA AFFETME DURUMU
Aile hukukunda eşlerin bir birlerine kanunda sayılan şartlar ve nedenler doğrultusunda boşanma davası açma hakları vardır. Taraflar boşanma davası açıldıktan sonra bir birlerini affetmesi halinde ise boşanma davası reddedilecektir. Bu durum...
BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT
            Eşlerin, Aile Mahkemesinde açmış oldukları boşanma davasının sonunda birçok sonuç karara bağlanmaktadır. Bunlardan biride mali sonuçlardan olan maddi tazminattır.            ...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
Madde 103 – (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur....
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YAPILAN E-TİCARET SATIŞLARINDA TÜKETİCİLERİN YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLER
İnternet çağı diye adlandırılan yaşadığımız bu dönemde, birçok ihtiyacımız internet üzerinden giderilmektedir. Bununla birlikte alışveriş adı altında birçok ürünün satıldığı E-Ticaret firmalarının sayısı da hızla çoğalmaktadır....
TÜKETİCİ HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR
TÜKETİCİ HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR Mesafeli sözleşme; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş...

banner285

banner272