banner279
23 Aralık 2013 Pazartesi 18:24
Bakırköylü işin içinde olmalı
banner273
"Ben Bakırköy’ü yaşayanlardanım" diyen Yağlıcıoğlu "Bakırköy’ün her sokağını, her köşesini, ağacını, kaldırımını biliyor, esnafından öğrencisine, yaşlısından gencine insanlarını çok yakından tanıyorum. Dolayısı ile sorunlarını çok daha iyi anlıyor buna göre çözümler getirecek projelerle yepyeni bir Bakırköy düşlüyorum” diyerek konuşmasına devam etti.
"Öncelikle insanların mutlu olduğu, yaşamaktan gurur duyduğu bir Bakırköy’e ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diyerek konuşmasına devam eden Yağlıcıoğlu "Yerel yönetim, sadece belediyeden ibaret değildir. Yerel yönetim, belediye, sivil toplum kuruluş örgütleri, halk ve kamu yönetimlerinden oluşmaktadır. Belediye olarak da görevimiz, bu koordinasyon ve uyumun içinde olmak, koordinasyonun en iyi şekilde sağlanmasına yardımcı olmaktır. Yeni bir Bakırköy için çok iyi çalışacak dürüst, namuslu, sadece hizmeti hedefleyen ekiplere ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Ancak bu ekibin içinde Bakırköy halkı olmazsa, bu ekibin başarıya ulaşma şansı yoktur. Bizimle birlikte Bakırköy’de yaşayan, yediden yetmişe herkes bu ekibin bir parçası olmalıdır" dedi.
Bütün projelerin alt yapı detay çalışmalarının yapıldığını ve Bakırköy halkının hizmetine sunulmaya hazır projeler olduğunun altını çizen Yağlıcıoğlu, aklındaki Bakırköy'ü anlattı.

Kültür ve Sanat projeleri

Bakırköy, sayısı azımsanmayacak sayıda kültür ve sanat insanı yetiştirmiştir. Bu sanatçıların tekrar Bakırköy’e kazandırılması, Bakırköy’ün tekrar kültür-sanat ve bilim üreten bir merkez haline dönüşmesi için evler ve merkezler oluşturacağız. Aynı zamanda Bakırköy’ün kültür-sanat özelliğini ön plana çıkartacak sokaklar oluşturmayı düşünüyoruz. Bakırköy’de birçok kültür ve sanat merkezi var. Etkinliklerini daha da artırılması için yenileyeceğiz. Bakırköy’ün görsel değerlerini ortaya çıkaracak bir fotoğraf yarışması yapacağız. Okullarda birçok sanat aktiviteleri yapıyor ancak, belirli desteğe ihtiyacı var. Biz bu desteği de vereceğiz. Kültür yuvası olan Anadolu'nun, kültür merkezlerinde belediyelerle ortak programlar yapacağız. Oyuncak temalı bir müze kuracağız. Avrupa Birliği Kültür progrmlarına katılımda en büyük hedeflerimizden biri olacak.

Nefes alınabilir bir Bakırköy

Bakırköy’ümüzde içinde nefes alınabilir yeşil alanlarımız var ancak, bu yeşil alanlarımızın daha verimli kullanabilmesi için zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Günümüzdeki en modern sistemlerden birisi olarak değerlendirilen ve belediyemizin de çalışmalarını başlatmış olduğu yer altı çöp konteynır sistemini bütün Bakırköy’de yaygınlaştıracağız. Gönüllü katılımlı temizlik kampanyaları düzenleyeceğiz ve bunu sürdürülebilir hale getireceğiz. Sokaklarımızın trafik yönlerini, esnaflarımızın, ticarethanelerimizin ve önemli yerlerimizin lokasyonlarını gösteren yön levhaları düzenleyeceğiz. Bunlar tek tip, estetik, Bakırköy’e yakışan tasarımlar olacak. Mevcut pazar yerlerimizi, kapalı yerler haline dönüştüreceğiz, vatandaşlarımızın kış şartlarında da rahat alışveriş yapmalarını sağlayacak imkanlar oluşturacağız. Hobi bahçeleri yapacağız. Atık ekmek toplama sistemini kuracağız. Okulların bahçe ve konum düzenlemelerine destek vereceğiz. Bakırköy ilçesi aynı zamanda sitelerin yoğun olduğu bir bölge. Site bahçelerinde her sene bahçe yarışmaları açacağız ve en güzel bahçeye sahip siteleri, evleri ödüllendireceğiz.

Eğitim alanındaki projeler

Bakırköy’ümüzü her alanda örnek bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Eğitim de bu alanlar¬dan biri. Bakırköy’de Bilgisayar ve Teknoloji Öğretim Merkezi kuracağız. Belediyemizde bununla ilgili bir öğretim merkezi var. Bunun daha geliştirilmesi ve eğitimin yaygınlaştırılması bizim önemli hedeflerimizden birisi olacak. Bakırköy'ün her sokağını tek tek gezecek mobil bir bilgisayar aracı oluşturacağız. Konunun uzmanı gençlerimizle annelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve ihtiyacı olan herkese bilgisayar temel eğitim sistemleri, bilgisayar donanımları hakkında bilgiler, bilgisayar programlarının kullanılması, e-devlet ve e-belediye kullanımı konusunda eğitim sağlayacağız. Bu eğitim merkezimizden, eğitim sürecini başarıyla gecen vatandaşlarımıza da basarı sertifikaları vereceğiz. Belediyemizin kurum içi eğitimlerine önem vereceğiz. Deneyim ve paylaşım toplantıları yapacağız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi kuracağız. Burayı her yasta ve her durumdaki vatandaşımızın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir merkez haline dönüştüreceğiz.
Tüm Türkiye’deki belediyelerle ortak yaz okulları açacağız. Bu yaz okulları aracılığı ile öğrencilerimiz yaz tatillerini değerlendirme fırsatı, bizler de kültürlerimizi birbirimize aktarma şansını bulacağız. Meslek Lisesi öğrencilerine özellikle yurt içinde ve yurt dışında staj imkanı yaratacağız. Mevcut eğitim merkezlerinin geliştirilmesine ve yapımına destek vereceğiz.

Sağlık alanındaki projelerimiz

Yaşlı nüfusu oldukça yoğun olan bir ilçe olan Bakırköyümüzde sağlık bizim için çok önemli. Alzheimer’a yakalanmış yaşlılarımız ve onların bakımlarını üstlenen yakınlarına destek olmak üzere bir Alzheimer Gündüz Bakımevi oluşturacağız. Burada hasta bakıcı, psikolog, sosyal hizmetler ve diğer görevliler bulunacak. Bunu da Türkiye Alzhemier Derneği’yle birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Aynı zamanda sağlık kurumlarıyla birlikte Alzhemier bakımı konusunda uzman hasta bakıcı yetiştirilmesini de sağlayacağız. Okullarımızda, mahalleleri mizde, sitelerimizde de genel sağlık taramaları ve eğitim çalışmaları yapacağız.

Yapılaşma projelerimiz

Bakırköy'ün trafik problemi, İstanbul trafiğinin bir parçası. Dolayısıyla bütünsel bir çözüm sağlanmadan sadece Bakırköy için çözüm üretmek zor. Ancak biz Bakırköy’ümüz için yapmamız gerekenler olduğuna inanıyoruz. Önce trafiğin belirli boyutlarının ölçümlenmesi ve buna göre kontrol sistemlerinin kurulması gerekiyor. Araç park sorunu, Bakırköy’ün en büyük problemi. Bakırköy ile özdeşleşecek bir ya da birden fazla prestij merkezleri oluşturacağız. Caddelerimize kişilik kazandırma da çalışmalarımızın bir parçası olacak. Kentsel yapılaşma Bakırköy’ün maalesef su ana kadar hayata geçiremediği en büyük problemlerinden birisi. Kentsel yapılaşmanın çözümü için halkımızın, İlçe Belediye’mizin, Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehircilik Bakanlığı’nın ve hatta TO- Kİ’nin ortak çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bakırköy halkının istemediği hiçbir şeyin de uygulanmaması gerekiyor. Mevcut belediye binası yetersiz. Dolayısıyla yeni bir belediye binasına ihtiyaç var. Bakırköy’ün özellikle dışa dönük yüzündeki cephelerdeki kötü görüntüsünün iyileştirilmesi gerekiyor. Bir projemiz de ilçe başkanlarımıza yeni bir bina kazandırılması olacaktır. Bakırköy’e özgü, örnek ve estetik taksi durakları ve muhtarlık binalarımızın yenilenmesi de yapılaşma projelerimizin bir parçası.

Halkla ilişkiler projelerimiz

Eski dostlukları, eski ortamları bir nebze de olsa yaşatmak için mahalle katılım toplantıları ve kent buluşmaları yapacağız. Gençlerimizin istihdam kabiliyetlerini artırmak üzere toplantılar yapacağız. Bakırköy’deki sivil toplum kuruluşlarının, ortak hizmet amacıyla çalışabilmeleri fırsatını doğurabilecek bir platform oluşturacağız. Esnafımızın dertlerini, beklentilerini öğrenebilmek için esnaf programı yapacağız. Kadın girişimciye destek vereceğiz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, hamilelerimiz, gazi ve şehit ailelerimiz için özel hizmet masaları kuracağız. Bakırköy’de yaşamış ya da hayatının bir bölümünü ilçemizde geçirmiş sanat, kültür, spor, siyaset, bilim ve iş dünyasından önemli isimlere, onurlarına vereceğimiz davetlerle teşekkür edeceğiz, onları Bakırköylülerle yeniden bir araya getireceğiz. Kent konseyi, çocuk, kadın, engelli ve 3. yaş grubu meclisleri de bizim hedeflerimiz arasında olacak. Aynı zamanda doğum ve vefat gibi vatandaşlarımızın önemli olaylarında bilgi aktarımı olabilmesi için bilgi paylaşım sistemi kuracağız.
"Bakırköy Kucaklaşıyor" projesi için gönüllüleri ve 3. yaş kuşağını bir araya getirecek etkinliklerimiz olacak. "BAKKART" projesinin geliştirilmesi yönünde emek sarf edeceğiz. Uygulamaya koyacağımız projelerimizden biri de “Bir Yastıkta Kırk Yıl Projesi” olacak. Evli çiftlerin beşte birinin boşandığı günümüzde, evlilikte kırk yılı sevgi ve mutlulukla geride bırakan çiftlere özel davetler düzenleyeceğiz. Her yıl bir kez düzenlenecek davetimizde onlara plaket verecek, uzun evliliğin sırlarını yeni evlilere ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere anlatmalarını sağlayacağız.

“Özel Projeler”

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi kuracağız. Avrupa Birliği’ne katılım sürecine uyum çalışmalarını sağlayacağız. Avrupa Birliği’nin yerel yönetim fonlarını kullanmak için her imkanımızı seferber edeceğiz. Avrupa’nın gönüllü hizmetler projesine mutlaka ortak olacağız. Belediyemizin içinde stratejik gelişme birimi kuracağız. Avrupa Birliği’nde kardeş kentler oluşturmayı hedefleyecek, Türkiye'de kardeş belediyeler sağlayacağız. Uluslararası projelere, Bakırköy Belediyesi olarak katılım göstereceğiz ve ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarının katılımına destek vereceğiz. Belediye araçlarımızın yenilenmesini ve giydirilmesini sağlayacağız. "Herkese eşit kamu hizmeti” sloganı ile şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik hizmeti sunacağız.

Selvi Sarıtaç
 
Son Güncelleme: 23.12.2013 18:29
Anahtar Kelimeler:
bakırköylü işin olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner265

banner183