Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 yılları için hazırladığı yeni müfredatın merkezine 'Yaratılış Teorisi'nin de alındığı öne sürüldü. Yaratılış Teorisi, Adnan Oktar'ın da savunuculuğunu yaptığı ve birçok yayınla birlikte işlediği bir teori.

MERKEZE YERLEŞTİRDİ

MEB, Biyoloji dersi müfredatından 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesini kaldırmıştı. Ortaöğretim kademesindeki Biyoloji dersinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırlanan öğretim programında ise evrim teorisi “doğruluğu ispatlanmamış teoriler” arasında sayılırken “yaratılış teorisi” merkeze yerleştirildi.

MEB tarafından hazırlanan, “Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nın Temel Felsefesi ve Özel Amaçları” başlığı altında, “Türkiye YüzYılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen biyoloji dersi öğretim programıyla yürütülen eğitim öğretim süreçlerinde yaratılış teorisi benimsenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

YARATILIŞ TEORİSİ

İsrail'le ticaretin kesilmesinin ardından ilk açıklama; 'Sürpriz oldu' İsrail'le ticaretin kesilmesinin ardından ilk açıklama; 'Sürpriz oldu'

Yaratılış Teorisi, evrenin ve yaşamın varlığını tanrısal bir yaratıcıya dayandıran bir düşünce sistemidir. Bu teori, evrenin ve yaşamın varlığına dair açıklamaları doğaüstü bir yaratıcı gücün müdahalesine dayandırır ve bilimsel açıklamalarla çelişen unsurlar içerebilir.

Yaratılış Teorisi, çoğunlukla dinî metinlere dayanan ve bilimsel verilerle desteklenmeyen bir bakış açısını yansıtır. Farklı dinlerin kutsal kitaplarına göre, bir tanrının evreni ve yaşamı yaratma eylemi anlatılır. Bu teorinin temelinde, evrenin ve canlıların karmaşıklığının rastgele doğal süreçlerle açıklanamayacağına yönelik bir inanç bulunur.

Yaratılış Teorisi, özellikle dinî ve felsefî bağlamda ele alınan bir konudur ve bilimsel bir kuram olarak evrim teorisinden ayrılır. Bilimsel topluluklar, evrim teorisini doğal süreçlerle evrenin ve yaşamın açıklanması için kabul edilmiş bir bilimsel kuram olarak görürken, yaratılış teorisini bilimsel yöntemlerle doğrulanabilir veya çürütülebilir bir kuram olarak kabul etmezler.

TEVRAT VE İNCİL'DEN GELİYOR

Yaratılış Teorisi, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarının temelini oluşturan bir inanç teoridir ve Darwin'in Evrim Teorisi'ni kesin bir şekilde reddeder. 

ADNAN OKTAR'IN MİSYONERLİĞİ

Aldığı yüzlerce yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan tarikat lideri Adnan Oktar, Türkiye’de yaratılış teorisinin en yılmaz savunucuları arasında yer alıyor. Oktar’ın 2000’li yılların başında açtığı Yaratılış Müzesi’nin yanı sıra bir de “Yaratılış Atlası” isimli kitabı bulunuyor. Oktar’ın faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemlerde üniversitelerde dahi açılan Yaratılış Müzesi isimli sergide evrim karşıtı görüş ve ifadeler renkli ve resimli kuşe kağıtlarda sergilendi.

Editör: Editör Yazar