Günümüzün önemli sorunu olan eğitim sistemi gelecek seçimde nelere dikkat edilmelidir ?

· Sürdürülebilir olmayan eğitim politikaları

· Sınavlar

· Fırsat eşitsizliği

· Nitelik soruları

· Öğrencilere temel becerilerin kazandırılamaması

· Türkiye'de eğitimin, istihdama geçiş sürecinde işlevsiz olması

· Öğretmenlerin eğitim sistemindeki konumu

· Kaynakların yanlış kullanımı

Milli Eğitim Dergisi'nde açıklanan araştırmada, en büyük sorun olarak ilk sırada sistemin sürekli değişmesi gösterildi. Öğretmene yeterli saygı verilmemesi ve plansızlık…

Türkiye eğitimde dünyada 31. Sırada

· Sürdürülebilir olmayan eğitim politikaları

Ekonomik sürdürülebilirlik, olumsuz kültürel, sosyal ve çevresel etkilere neden olmayacak şekilde ekonomik büyüme sağlamaya odaklanır. Bu da kamuya karşı şeffaflığı korurken, şirket içerisindeki sınırlı kaynakların kullanımını azaltarak veya tamamen sıfırlayarak yapılabilir.

• Sınavlar

Ortaokul-Lise geçiş sınavı olarak bilinen Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavların toplamına verilen addır. Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmak istiyorsan bu sınavlara girmek durumundasın.

• Fırsat eşitsizliği

Eğitimde fırsat eşitliği, asıl fırsat eşitliği tanımında olduğu gibi, kişilerin kökenlerine veya cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit imkanlar dahilinde eğitim alabilmesidir.

· Nitelik sorunları 

Eğitimi, bir sistem çerçevesinde düşünürsek, içerisinde eğittiğimiz kişiler yani öğrenciler; eğitim programı; bu programı yürütecek düzeyde öğretim elemanları, araç-gereçler vardır. Tüm bunların nitelikli olması, eğitimin niteliği demektir.

· Öğrencilere temel becerilerin kazandırılamaması

Okul öncesi, ilkokul olmak üzere çocuklara yeteri bilgi aktarımı yapılmamasıdır.

· Türkiye'de eğitimin, istihdama geçiş sürecinde işlevsiz olması

Eğitimini bitirmiş ve iş hayatına geçiş yapan insanların zorluk, işsizlik veya okuduğu bölüme dayalı bir işte bulunamaması ya da güçlük çekmesidir.

·  Öğretmenlerin eğitim sistemindeki konumu.

·   Öğretmen toplumun motor gücü durumundadır. Bireylerin hayata hazırlanmasında temel bir rol üstlenmiş durumdadır. Öğretmen, eğitiminden yaşam tarzına, giyiminden hareket ve tavırlarına, aile hayatından bireysel ilişkilerine kadar her alanda çevresine mesajlar vermekle kendini sorumlu hissetmektedir.

· Kaynakların yanlış kullanımı

Okul ortamı için gerekli olan çoğu malzeme vb. şeylerin bulunmaması, İhtiyaç dış malzemelere yer verilmesi, tasarrufa dikkat edilmeksizin kullanılması vb.

Günümüz eğitim sisteminim temel sorunları bu şekildedir. Eğitim bir toplumun olmazsa olmaz yegane özelliğidir. Buna yaraşır şekilde diğer nesillere aktarılması çoğu konuda bizi öne taşıyacaktır. Anayasa’nın 42. Maddesinde yer alan Eğitim-Öğretim olabildiğince iyi ve düzenli olması gereklidir.