İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Temmuz ayı meclis toplantıları devam ediyor. Bugün üçüncüsü yapılan meclis toplantısında gündem oldukça yoğun.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına ilk söz alan Elif Fındıkoğlu, depremle ilgili eylem planı açıklamalarını yaptı ve İBB Meclisi'ne sunulan kentsel dönüşümle ilgili teklifi anlattı.

Sarıyer'de 15 bina acil olarak tahliye ediliyor Sarıyer'de 15 bina acil olarak tahliye ediliyor

TEKLİFİN AYRINTILARI

Yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanacak
Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destekten yararlanacak yapıların, 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın bulunmaması gerekiyor. İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacak.

MALİ DESTEKTE ÜST LİMİT VE ŞARTLAR
Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 metrekareye kadar olan kısmı için sağlanacak. Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, beş yıl süreyle KİPTAŞ uhdesinde kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak.

MALİ DESTEK
Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etapta İstanbul yenileniyora başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.

MALİYETLERE DESTEK SÜRECİ

Mali destek süreci yedi aşamalı gerçekleşecek:

1- KİPTAŞ’ın ön sözleşme yapması
2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi
3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespiti
4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri
5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi
6- KİPTAŞ'ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi
7- İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce ödeme emirlerinin düzenlenmesi

KİRA YARDIMI VE EMEKLİLERE DESTEK

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.

Editör: Editör Yazar