Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdür Vekili Ömer Lütfü Şensoy ve eski Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars katıldı.

İmzalanan protokol ile Kartal Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş. sürdürülebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliği ile mücadeleye karşı ortak hareket edecek.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (SECAP) amaçları arasında; kentlerin iklim değişikliğine dirençli hale gelmesi, tüm paydaşların sürece dahil edilerek sera gazı azaltım eylemlerinin takip edilmesi, bina ve tesislerde enerji verimliliği eylemleri ile tüketimlerin azaltılması, bina ve tesislerde yeşil dönüşüm planlaması, afet durumları için enerji yönetimi planlamasının yapılması, katkı sağlanması ve çevre farkındalığının artırılması yer alıyor.

‘2034 vizyonumuz doğrultusunda, daha çevreci bir kent olmak zorundayız”

Toplantıda konuşmaya yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son 5 yıllık dönemde iklim değişikliğinin Türkiye’ye ve bölgemize yarattığı tehlikelerin güney kıyılarda çıkan yangınların önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti. İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji noktasında yerel yönetimlere büyük ödevler düştüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürebilir enerji noktasında geçmişte de büyük adımlar attık. Ancak bu adımlar daha çok bireysel kaldı. Bu bireysel adımların ardından çalıştığımız bazı firmalar oldu. Fakat bugün imzalayacağımız protokol ile 2034 vizyonumuz ile alakalı çalışmalarımızda büyük bir adım olarak görüyoruz.  Bu protokol sayesinde, İstanbul Enerji A.Ş. ile beraber yapmamız gereken binlerce ödevimiz olacak. Kartal Belediyesi olarak, yerel yönetim anlayışımız hiçbir zaman klasik bir anlayıştan oluşmadı. 2034 vizyonumuz doğrultusunda daha çevreci bir kente sahip olmak zorundayız.”

Konuşmanın ardından Başkan Gökhan Yüksel ve İstanbul Enerji A.Ş. yetkilileri tarafından eylem planı ile ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı Belirlendi

Protokolün imzalanması ile birlikte Kartal Belediyesi,  Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlık aşamalarına geçecek. Öncelikle sera gazı emisyon envanteri hazırlanacak. Daha sonra emisyon azaltım hedefleri belirlenerek, belirlenen hedefler doğrultusunda eylem planları oluşturulacak ve uygulamaya geçilecek. Süreç, hayata geçirilen uygulamaların (projeler) izlenmesi, doğrulanması ve zaman içinde güncellenmesi ile devam edecek.

SECAP Nedir?

Sürdürebilir Enerji İklim Eylem Planı küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkinlerinin azatlımı ve zaman içerisinde ortadan kaldırılmasını hedefleyen, küresel boyutlu iklim enerji eylem planıdır. 2015 Paris İklim Sözleşmesi ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye’nin de altında imzası bulunan SECAP Stratejik Planı aynı zamanda yerel yönetimler programıdır. Yerel Yönetimler SECAP programlarıyla yerel sınırlarında, karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar %40 azaltılması, 2053 yılına kadar karbon-nötr hedefi doğrultusunda Sürdürebilir Enerji İklim ve Eylem Planı’na oluşturur. Bu plan şehirde tüm paydaşlar tarafından kentin tam katılımıyla uygulanarak bir plana dönüştürülür.

Özmen: Eyüpsultan’a ve Eyüpsultanlıya güzel işler yapacağız Özmen: Eyüpsultan’a ve Eyüpsultanlıya güzel işler yapacağız

Editör: Yusuf Hakkı Doğan