Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada on binlerce kişi "Pirom" diyor. Pirom ne demektir ve niye Kılıçdaroğlu'na Pirom diyorlar?

AVM'de yapılan Jandarma gösterisi sosyal medyayı salladı AVM'de yapılan Jandarma gösterisi sosyal medyayı salladı

Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre piro, tutuşan ve yanan anlamında kullanıyor. Denilen kişilerin ise yandığı ve ışık saçtığını işaret ediyor. 

PİRO NE DEMEK KİME PİRO DENİR?

Alevi kültürü içinde de önemli bir yeri bulunan piro kelimesi birçok dilde olduğu gibi ateş kelimesi kökünden geliyor. Piro, Alevilikte kurucu ya da liderler için kullanıyor. Aynı zamanda kişinin işin ehli işin piri olduğu kastediliyor. Saygı mertebesi olarak kullanılıyor. Yani her Alevi piro olamıyor.

Pir kelimesi ise TDK'ye göre olağanüstü işler yapabilen, iyiliksever, yaşlı kimselere verilen ad olarak gösteriliyor.  Pir kelimesinin kökeni ise Farsça'dır.

HER YERDE AYNI...

Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen pyro+ "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pýr πύρ  "ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pūr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *paəwr "ateş" kökünden türetilmiştir.

Editör: Editör Yazar