Maltepe Belediyesi, 150 gıda işletmesinde denetim yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim birimince, deneyimli personeller eşliğinde gerçekleştirilen denetimde işletmeler hijyen, sertifika, ilaçlama vb. alanlarda denetlendi.

HER AYRINTI DİKKATLE DENETLENİYOR

Maltepe’nin kahramanlarından sıkı çalışma Maltepe’nin kahramanlarından sıkı çalışma

Denetlemelerde, işletmelerin, gıda üretim ve/veya satış yerlerine uygun hijyen kurallarına göre faaliyet gösterip göstermediği, soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından başlayarak sevkiyat, depolama ve satışı gibi tüketime kadarki her aşamada gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza (soğuk zincir) sistemine uygun davranılıp davranılmadığı, gıda işletmelerinde çalışan personelin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ortamlarda alınacak önlemleri anlatan hijyen eğitimi sonrası hijyen eğitim belgesi sahip olunup olunmadığı, işletmede, haşerat varlığına karşı uygun ilaçlamanın yapılıp yapılmadığı, market vb. paketli ürün satışının olduğu yerlerde ürünlerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı ve kızartma yapılan işletmelerde sıvı yağların uygun periyodlarla değiştirilip değiştirilmediği ve ayrılan yağların uygun biçimde atık haline getirilip getirilmediği denetlendi.

Editör: Editör Yazar