banner246
22 Kasım 2019 Cuma 15:52
Asım Köksal Muş, “Bakırköy'de yerel irade gasp edilmiştir”

BEYAZ LİSTE İLÇENİN, SARI LİSTE BÜLENT KERİMOĞLU’NUN LİSTESİDİR

Seçimlere Beyaz Liste olarak giren ilçe başkanlığının karşısına çıkan Sarı listenin Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na ait olduğu iddialarına ise, “Adayı belli olmayan, genelini belediye personeli ve bazı meclis üyelerinin hazırladığı liste Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun listesidir. Bunun başka açıklaması yoktur” diyerek konuya nokta koydu.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan CHP Bakırköy İlçe Başkanı Asım Köksal Muş, “İlçe örgütü olarak her birimiz içinde hayatımızı sürdürdüğümüz, bizi çevreleyen koşulları değiştirmek, korumak ve yönetmek adına belli bir politik ve ahlaki düşünceler bütünü etrafında toplandık” dedi.

Siyaset yapmalarının temel amacını ise, insani değerleri, emeği, eşitliği, adaleti ve özgürlüğü temel alan değer ve düşünceler bütününün rehberliğinde; toplumsal koşulları değiştirmek ve toplumsal hayatı yönetmek olarak açıklayan Köksal Muş, “Örgütümüz içindeki her bir görev, bu değerleri talep etmektir, yaşatamaya olan inançtır” diyerek devam etti.

“İnsani değerleri, emeği, eşitliği, adaleti ve özgürlüğü temel alan değer ve düşünceler bütününü yok sayan, kabul etmeyen, hatta yok etmeye çalışan her türlü güç ile mücadele etmek, her bir örgüt emekçisinin temel görevidir” diyerek devam eden Asım Köksal Muş, Ak Parti iktidarı ile birlikte, adaletin yok sayıldığı faşist bir yönetim anlayışının ülkemize kara bir gölge gibi çöktüğünü söyledi. “Bizler ilçe örgütü olarak da insanı, emeği, eşitliği, adaleti, özgürlüğü yok sayan faşist AKP anlayışla hep birlikte mücadele ettik” dedi.

CHP Bakırköy İlçe Başkanı Asım Köksal Muş, “Yaşanan son seçimlerde kullanılan yöntemler açıkça ortaya koymuştur ki, AKP’nin yönetime gelme yöntemleri de hukukun, hakkın, adaletin yok sayıldığı karanlık bir süreçtir. Biz CHP emekçileri, AKP ile mücadele ederken, asıl mücadele ettiğimiz şeyin bir bayrak, bir topluluk, bir kurumsal yapı olmasından öte; insanın iradesini, özgürlüğünü, emeğini, değerlerini yok sayan bu fikir ve düşünceler bütününü taşıyan bu karanlık zihniyetle olduğunu unutmamalıyız.” diyerek, konuşmasına şöyle devam etti.

ASIL MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN ŞEYİ UNUTMAMALIYIZ

“Mücadele edilmesi gereken asıl şey; adaletsizliği, eşitsizliği, emek gaspını, korkuyu, esareti hakim kılmaya çalışan her türlü fikir, duruş ve inanıştır. Bizler hayatımızın her anında, birikerek bir güç haline gelmeye çalışan her haksızlığa dur demeliyiz. Bir bayrağı hedef almaktan öteye geçerek, onu oluşturan değerlere odaklanmalı, politikadan iş yaşamına ve kamusal alana kadar her kademede şekil ve ad değiştirip saklanmaya çalışan bu zihniyete geçit vermemeliyiz.

Hepimiz CHP içinde, her alanda bu zihniyetle mücadele etme çabasında olduk. Bu çabayı, İlçe seçimimizde bir görev olarak talep ettik. Ne yazık ki, mahalle delege seçimlerimizde bugüne kadar yaşananlar göstermiştir ki, aynı karanlık zihniyet bir gölge gibi partimizin ilçe seçimlerine sızmaya ve müdahale etmeye çalışmıştır.

Birkaç ay önce ülkemizin her noktası için yerel seçimlerde mücadele ettiğimiz bu zihniyet, bugün aynı yöntemleri kullanarak adaletsizliği, haksızlığı, emek sömürüsünü, korkuyu ilçe seçimlerimize katma çabasındadır.

Bu ana kadar gerçekleştirilen mahalle delege seçimlerimizde yapılanlar, değerlerimiz adına üzüntü vericidir. Bakırköy ilçe örgütünün üye yapısına açık şekilde müdahale edilerek, Bakırköy’ün yereline ve yaşayanına ait olan irade gasp edilmiştir.

Yapılan tespitlerin sonucunda, mevcut Bakırköy Meclis Üyelerinin, Belediye çalışanlarının, Belediye Başkanının yakın akrabalarının, belediye işletmelerinin peşkeş çekildiği kişilerin ve onların yakınlarının evlerindeki yüzlerce taşıma oyla Bakırköy halkının iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bakırköy’de oturmayan kişiler, bizzat hakkımızı korumasını beklediğimiz bu kişilerin ve yakınlarının evlerine ve hatta boş evlere evrak üzerinden kaydedilmiştir.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Yeni üye kayıtlarının ötesinde, başka ilçelerde CHP üyesi olan kişilerin de kaydedildiği bu evler tespit edilmiştir. Bu evler ve kişiler ile ilgili sadece partimizin yetkili organlarına değil aynı zamanda savcılığa da başvuruda bulunacağız. Emeği ve emekçiyi sömürmek, onu ekmeğiyle korkutarak hakkını gasp etmek, CHP ilçe örgütü olarak bizim yıllarca mücadele ettiğimiz karanlık zihniyetin yöntemleridir. Taşıma oylarla, sahte evraklarla oy devşirmek daha birkaç ay önce yerel seçimlerde mücadele ettiğimiz karanlık zihniyetin yöntemleridir.

Taşıma seçmenlerle ve sahte evraklarla seçimleri kazanmaya, halkımızın iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı, İstanbul seçimlerinde her listeden partidaşımızla hep birlikte mücadele ettik, kazanarak da halkımıza armağan ettik.

banner312
MÜCADELEMİZ; ADI, BAYRAĞI, DİNİ, RENGİ OLMAYANLARLADIR

Delege seçimlerinde listelerde yar alan tüm delege adaylarımızı, seçime katılan tüm listelerde görev alan parti emekçilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Hangi listede yer alırlarsa alsınlar demokratik mücadelelerini alkışlıyoruz. Bu karanlık zihniyetin pervasızca yöntemlerinden liste ayrımı yapmadan tüm parti emekçilerinin rahatsız olduğunun da farkındayız. Çünkü bu zihniyet, adı, bayrağı, dini, memleketi, rengi olmayan; her ideolojiyi, her değeri, her tavrı taklit ederek toplumsal yaşamın her anına sızmaya çalışan asıl düşmanımızdır. Mücadelemizin temeli budur.

Mahallemizi, ilçemizi, ülkemizi ve partimizi zor duruma düşürebilecek her türlü adaletsizliğe karşı mücadele eden bizlerin bu duruma kayıtsız kalmayarak bütün listelerde yer alan örgüt emekçilerinin, hakkını savunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu temiz siyaset anlayışına olan sorumluluğumuzdur.

ZUHURATBABA MAHALLESİ DELEGE SEÇİMLERİNE GİRMİYOR

Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, hak gaspının, korkunun yönettiği ve kirlettiği bu sürece dur demenin, tüm CHP örgütünün sorumluluğunda olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Asım Köksal Muş, mücadelelerinin gereği, bu karanlık zihniyeti reddetmek, meşrulaştırmamak ve hayır demek için Zuhuratbaba delege seçimlerindeilçe olarak Beyaz renk delege listesi oluşturmayacaklarını da kamuoyuna duyurdu.

3 BÜYÜK SEÇİM YAŞADIK

Asım Köksal Muş, 15 aydır CHP Bakırköy İlçe Başkanı olarak görevde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, 31 Mart ve 23 Haziran İBB seçimi gibi çok önemli 4 seçim yaşadıklarını, seçimlerden kafalarını kaldırıp mahalle delegelikleri için ayrı bir çalışma yapmadıklarını ve emek veren herkesin delege olması gerektiğini düşündükleri için ayrı bir çalışma yapma gereği de duymadıklarını söyledi. “Seçimlerde çalışan herkes zaten doğal delegedir. Demek ki bizim gibi düşünmeyenler olmuş” diyerek devam etti.

Bakırköy de bütünlüğü sağlamaya, omuz omuza vermeye çalıştıklarını söyleyen Köksal Muş, ilçeye bir kadın üyelerinin gelerek, “Mahallelerde çalıştım, her sandıkta görev aldım, sabah 7’de kalktım simit dağıttım. Neden listelerde yokum dedi ve haklı. Bu kadınlarımız sabah erkenden yatağından çıktı ve gitti YSK da sandık bekledi, yazık değil mi? Zaten delegelikten başka, meclis üyesi olmak ya da genel başkan olmak gibi bir arzusu yok ki. Biz yazamadık çünkü ortak liste talebimiz kabul görmedi ve oy getirecek üyeye yönelik yapılmak zorunluluğu oluştu. Yazık değil mi?” diye sordu.

SARI LİSTENİN İLÇE BAŞKAN ADAYI KİM?

Ortak liste taleplerinin belediye personeli, bazı meclis üyeleri ve bazı eski yöneticiler tarafından kabul edilmediğini, karşılarındaki Sarı listeleri hazırlayan bir muhatap bulamadıklarını, çünkü Sarı Liste adayının dahi kim olduğunun belli olmadığını belirten Asım Köksal Muş, “O listelerde de gerçekten emek vermiş arkadaşlarımız var. Peki delege seçimi bittikten sonra, bu arkadaşlarımızın karşısına alın bu adayı destekleyeceksiniz diye bir dayatma mı olacak. Böyle bir dayatma demokrasi ile bağdaşır mı? CHP örgütü böyle bir örgüt müdür?” diye sordu.

ORTAK LİSTE TALEBİMİZ KABUL GÖRMEDİ

Bu ilçenin en büyük toplantısının Danışma Kurulu Toplantısı olduğunu, bu kurulda da, ilçe yöneticileri, kadın kolu, gençlik kolu, belediye meclis üyeleri, ilçenin muhtarları, eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni parti meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ve belediye başkanının olduğunu belirten Köksal Muş, “Belediye başkanımız delege seçimlerine katılmak, il delegesi falan olmak istemediğini açıkça o toplantıda da beyan etti. Arkadaşlar kendi kendine seçim yapsın, ben bu işin dışındayım dedi. Bundan hemen sonra yapılan delege seçimleriyle ilgili mahalle temsilcilerimiz ve Kadın Kolu Başkanımız ve aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan, Nebahat Civan arkadaşımız, il başkan yardımcımız Taner Dayı ile ortak liste yapma teklifinde bulunuyor. Çalışanları yazıp insanları birbirine düşürmeyelim diyor. Biz örgütüz ve partinin iktidarı için çalışan insanlarız diyor ama kabul görmüyor” dedi.

YENİLİRSEM DE DURUŞUMLA YENİLİRİM

Konuyla ilgili konuşan Kadın Kolu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nebahat Civan, bu güne kadar hiçbir yerde bir renk ayrımına girmediğini, mahallelerin kendisini temsil edecek insanları kendilerinin seçmesi taraftarı olduğunu söyleyerek, “Bu işleri mahalle birimi yapsın diye İl Başkan Yardımcımız Taner Dayı ile ayını şeyi söyledik. Mahalle birimimiz hepimizi topladı. Kimi geldi, kimi gelmedi. Ama Sarı liste diye bir liste çıkarıldı. Bir insan yükselirken karakterini düşerken de kalitesini belirlermiş. Bu gerçekten de çok önemliymiş. Bizler ortak listede buluşamıyorsak düşünmek lazım” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam


Son Güncelleme: 22.11.2019 22:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner324

banner322

banner272