banner246
08 Haziran 2018 Cuma 01:09
Sorunlu Devlet, Sorumlu Devlet Olmalı

“Siyasal İletişim”, “Kamu Diplomasisi” ve “Lobicilik” uzmanı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ülkemizin geldiği noktadan çok rahatsız olduğunu belirterek, “Sorgulayan, bilim ve teknoloji üreten, düşüncelerini özgürce ifade edebilen bir Türkiye hayal ettiğim ve gelecek nesillere böyle bir ülke bırakma mücadelesinde olduğum için İYİ Parti kurucu üyelerinden biri oldum” dedi.

Aynı zamanda genel idare kurulu üyesi de olan Ünal Erzen, “Amacım hep birlikte Genel Başkanımız Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak, İYİ Parti’yi iktidara getirmek ve çok sevdiğim İstanbul insanının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sesi olmaktır. Bu yüzden de milletvekili adayı oldum” ifadelerini kullandı.

Doç.Dr. Meltem Ünal Erzen, İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay'ında, on binlerce katılımcının önünde açıkladığı ülkemizi yönetme anlayışını ve iradesini ortaya koyduğu sekiz ilkesini bir kez daha hatırlattı.

1. Hiç kimse milletten büyük değildir.

2. Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşit mesafededir.

3. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılamayacak kadar değerlidir, o değeri taşıyacak olan da demokrat parlamenter sistemdir.

4. Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, politika ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağılmalıdır.

5. Güçsüz ve korunmaya muhtaç insanlarımız kayıtsız şartsız Devlet'in koruması ve sorumluluğu altındadır.

6. İnsanın iyiliğini ve devletin güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin altına imza atılamaz.

7. Ahlâki değerlere, bilimsel düşünceye ve sorumluluk duygusuna bağlı bireylerin varlığı toplumumuzun temel değeridir.

8. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü anayasal güvence altındadır

Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ile birlikte Doğu ve Güneydoğu gezilerine katıldığını söyleyen Ünal Erzen, “Doğu ve Güneydoğu meselesini kadının ferasetiyle çözeceğiz” dedi. Öncelikle bölge halkının huzurunu ve güvenini sağlamayı hedeflediklerini belirten Ünal Erzen, terörü besleyen istismar alanlarını ortadan kaldırarak, bölgeyi sosyo-ekonomik yönden kalkındırmayı hedefleyen, hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeleri içeren bir yol haritasını rehber edineceklerini söyledi.

Ünal Erzen İYİ Parti’nin yapacaklarını anlattı;

“Muhtarları, hizmet bölgelerinde Belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edeceğiz. Mahalle bazında belediye bütçelerinden "ödenek" tahsisi yapacağız. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki ve sorumluluk ilişkilerini yeniden tanzim edeceğiz. Kentsel ranta dayalı, inşaat sektörünü düzenleyerek, rantın kişilere değil kamuya dönmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız. Kentsel Dönüşümü, “Rant kaygısıyla değil, İYİ Kent hedefiyle” bütünlüklü bir kent planının parçası olarak ele alınacağız. Geçmiş hükumetin yanlış politikaları sonucu ülkemize sığınan mülteciler konusunda yürüteceğimiz diplomasi ve gayretlerle ülkelerine dönmelerine yardımcı olacağız. Üniversitelerimizi siyasi ve ideolojik tartışmalardan kurtarmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilir “bilim merkezleri”ne dönüştürmek için yasal ve idari düzenlemeleri gerçekleştireceğiz”

İYİ PARTİ BALIKÇILARI UNUTMADI

Balıkçı barınaklarının altyapılarını geliştirerek, eksikliklerini gidereceğiz. Balıkçı barınaklarımızda soğuk hava depoları ve dinlenme tesisleri yapılarak balıkçılık sektörüne ve balıkçılara destek olacağız.

DOÇ. DR. MELTEM ÜNAL ERZEN “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”

Okul öncesi ve temel eğimi zorunlu hale gereceğiz; 1 yılı okul öncesi, 12 yılı temel eğim olmak üzere 13 yıla çıkaracağız. Öğretmen Akademileri kuracağız. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız. Atanamayan öğretmenlerin kadroya alınmalarını sağlayacak veya istihdama kalımları için ek tedbirler alacağız.

ÇOCUK BAKIMI ve EĞİTİMİ PROGRAMI (EÇBEP)

İYİ Parti’nin hayata geçireceği Erken Çocukluk Bakımı ve Eğimi Programı hakkında bilgi veren Ünal Erzen, eğitime erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleneceklerini belirtti. “Hayata geçirilecek EÇBEP ile, ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği sağlanacak, çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel ve bilişsel gelişimi desteklenecek. EÇBEP 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacak, 36-48 ay, 48 -60 ay olmak üzere sınırlandırılarak 3 yıl süreli eğim vereceğiz. Kreş Ekosistemi Modeli geliştirecek, çocuklarımızın gelişiminde fırsat eşitliğini okul öncesinden başlatacağız. Okul öncesi eğitim kadrosu ve fiziki imkanları devlet tarafından karşılanacak. Özel okullar ve veli inisiyatif kooperatifleri teşvik edilecek” dedi.

“BEBEKLER İYİ OLACAK PROGRAMI"

İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuracağız. Bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin, iş hayandan kopmalarını ve iş gücü kaybını engellemek, iş gücüne kalım oranlarını ve gelir düzeylerini arttırabilmek için esnek çalışma saatleri ve prim ödemesi uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu annelere yönelik iş garantili mesleki eğim programları düzenleyeceğiz. Tüm kamu ve büyük özel sektör kuruluşlarında kreş ve çocuk bakım merkezi teşkilini zorunlu kılacağız.

ÜNAL ERZEN İYİ PARTİ’NİN SAĞLIK ALANINDA YAPACAKLARINI ANLATTI

Sağlık'ta KDV'yi %5'in altına düşürerek, “muayene ve ilaç katkı payını”, emeklilerden almayacağız. Sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarını emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli arttıracağız. Geriatri (Yaşlı-Bakım) Sağlık Merkezlerini yaygınlaştıracağız.

İYİ PARTİ’DEN GENÇLERE “ÖZGÜR KART”

Kamu kurumlarında yeni mezun istihdamını zorunlu, özel kurumlarda ise teşvik çalışmaları yapacağız. İşe başlayan yeni mezun gençlerin ilk 6 ay işten çıkarılmalarını engelleyeceğiz. “Özgür Kart” ile 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz. Türkiye'nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından indirimli bir şekilde faydalanmalarını sağlayacağız.

Öğrencilerden Sınav Ücreti almayacağız. Genç işsizlere vatandaşlık maaşı vereceğiz. Dar gelirli ailelere mensup yüksek öğrenim gören gençlerimize karşılıksız eğim bursu vereceğiz.

“KADINLAR ÜLKEMİZİN POLİTİKALARINI İYİ'LEŞTİREN, GELİŞTİREN BİREYLER OLACAK”

Kalkınmanın Odağında Kadın

Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. Kadınları hayatın her alanında özne haline gereceğiz. Karar alma mekanizmalarında, siyasette, ekonomi, kültürel ve sosyal hayatta var olması için tüm engelleri kaldıracağız.

Yönetimin her kademesinde, özellikle Millî Eğim Bakanlığının tüm teşkilatlarında kadın yönetici sayısının arttırılmasını sağlayacağız.

KADINLAR TÜRKİYE'YE İYİ GELECEK.

Kadınlarımızın iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk ve aile büyüklerinin bakımı için ayrılan sosyal yardım kaynaklarını iki katına çıkaracağız. Kadının Emeğini koruyacak, kayıt dışı çalışan kadınları sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Annelerin iş hayandan uzaklaşmamaları için, işe geri döndüklerinde çocukları için kreş desteği vereceğiz. Kadın Cinayetlerinde “İyi Hal İndirimi Uygulamasını” derhal kaldıracağız. Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturulacak Terapi Evlerinde tedavi görmesine yönelik uygulamayı hayata geçireceğiz.

EMEKLİLER ve BÜYÜKLERİMİZ

Emeklilerimizin maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik sorununu çözeceğiz. Emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmayı sonlandıracak, 2000 yılından sonra emekli olanlar için “intibak yasası” çıkaracağız. Emeklilerin maaş artışlarını, reel enflasyon oranları ve özellikle temel gıda enflasyonu dikkate alarak iyileştireceğiz. Prim ve gün sayısını doldurmuş, yaş nedeniyle aylığı bağlanamayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli mevzuat çalışması yapacağız. Yoksul veya kimsesiz yaşlılar için “mutlu yaşam merkezleri” kuracağız. Evde bakım ve mobil sağlık hizmetlerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız

ENGELSİZ YAŞAM

Engellilere yönelik her türlü ayrımcılık ve ön yargıların ortadan kaldırılması birinci önceliğimiz olacaktır. Sosyal haklarından eğitime, istihdamdan bağımsız yaşam hakkına dek tüm insan haklarına sahip olmalarını eksiksiz sağlayacağız. Engellilerle ilgili kararları, engelli bireylerimiz ile birlikte alacağız. Engelli Bireyler Eşitlik Komisyonu kuracak, karar mekanizmalarına katılımını sağlayacağız.

Engelli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonu için “Sosyal Yaşam, Rehberlik ve Meslek Evleri” kuracağız. Engelli spor kulüplerini destekleyecek, engellilerin otomobil alımlarında fiyat sınırlamasını kaldıracağız. Kamu ve özel kesimdeki engelli istihdamını arttıracağız. Engelli istihdamını arttırmak için “Engelsiz İş ve Meslek Edindirme Merkezleri'' kuracağız. "Erişilebilirlik için Seferberlik" başlatacak, ulaşım haklarını yasal güvence altına alacağız.

ŞEHİT AİLELERİ ve GAZİLER

''Şehit Aileleri ve Gaziler Kanunu'' düzenlemesi yürürlüğe konularak mevcut dağınıklık ve mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Gazilerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik edeceğiz. Tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılayacağız. Şehit yakını maaşlarını asgari ücret tutarına yükseltecek, ihtiyaç sahiplerinin konut sorunu çözeceğiz. Üniversiteye giden çocuklarının tüm masraflarını devlet tarafından karşılayacağız.

HAYVAN HAKLARI

Hayvan haklarının korunmasında UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesini referans alacağız. Çağa uygun yasal düzenlemeler yapılarak tüm vatandaşlarımızı hayvan hakları konusunda bilinçlendireceğiz. STK'lar ve Yerel Yönetimler işbirliğinde hayvan barınaklarının sayısını arttıracak, mevcut barınakların durumlarını iyileştireceğiz. Sokak hayvanlarının aşı, mama, barınak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner272