İstanbul'da 28 yaşındaki öğretmen ile 14 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi gündemde İstanbul'da 28 yaşındaki öğretmen ile 14 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi gündemde
Söğütlü Yayla Vakfımızın 2023 Hesap Dönemi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 
31.12.2023 Pazar günü saat:14:15'te Sanayi Mahallesi, Muratpaşa Caddesi No:24
Güngören İstanbul adresindeki Vakıf Merkezinde , aşağıda yazılı GÜNDEM dahilinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı  21.01.2024 Pazar günü 
saat:14:15'te Sanayi Mahallesi, Muratpaşa Caddesi No:24  Güngören İstanbul adresindeki 
Vakıf Merkezinde aynı GÜNDEM ile  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Tüm Üyelerimiz katılımı önemle rica olunur.
GÜNDEM
1 Kongre Başkanlık Divanı seçimi ve Saygı Duruşu
2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
3 2023 Hesap Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması
4 Denetim Kurulu Raporunun okunması
5 Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin müzakereye açılması
6 2023 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin
2023 Hesap Dönemi Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının
2023 Hesap Dönemi Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun
ayrı ayrı oylanarak, iş ve işlemlerinin ibra edilmeleri
7 Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8 2024 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin görüşülmesi
9 Dilek ve Temenniler
10 Kapanış

u'

Editör: Sümeyra Duğan