Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) için büyük sorunlar dile getirildi. İstanbul Cagaloğlu’nda basın toplantısı gerçekleştiren İstanbul Tabip Odası, Aile Sağlığı Merkezlerinin beklenen büyük Marmara depremi sonrasında ayakta kalmasının ne kadar büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı gerçekleştirdi. Kırımlı, İstanbul’da 1083 ASM olduğunu hatırlatarak, “Bu ASM’lerin yüzde 33’ü 1999 öncesi, yüzde 25’i 1999-2007 yıllarında yapıldı. Yüzde 5’i ise son 5 yılda yapıldı. 2 ASM’den biri yıkık. İBB’den gidip öğrendiğimiz bilgiler de bununla uyumlu” dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN İÇLER ACISI HALİ

Kırımlı, “Sunum için Küçükçekmece ilçesini seçtik. İstanbul Sağlık Müdürlüğü web sitesinde Küçükçekmece ilçesinde 50 ASM olduğu bilgisi yer alıyor. 45’inin fotoğrafı var. Yani 5 tanesi kağıt üstünde ASM belli ki. Bu bölgedeki ASM’lerin çürük olduğunu biliyoruz. Buralarda çalışıyoruz” dedi.

SANAL ASM’LER

Örneğin Küçükçekmece’de 50 ASM’nin 5’i sanal ASM olarak geçiyor. Sanal ASM, kadro olarak açılan ancak ne binası ne de herhangi bir resmi faaliyette bulunmayan ASM’ler olarak biliniyor.

Sağlık Bakanlığı kağıt üzerinde bir ödenek ayırarak, bu ASM’leri sadece sanal olarak sisteme işliyor. Ancak bu sanal ASM’lerin bir adresi, binası veya faaliyeti bulunmuyor.

TALEPLER SIRALANDI

Doktor Kırımlı sağlık çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı;

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından riskli bölgelerde ve talep edenlerden başlanarak tüm ASM binalarının deprem güvenliği sağlamak amacıyla yeterli incelemelerin ivedilikle başlatılması gerekmektedir, bu konuda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel idareler ve meslek odalarından, diğer ilgili kurumlardan destek alınması

Tespit edilmiş ve edilecek olan deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilmiyorsa güvenli yerlere taşınmasının sağlanması

Aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarına kamu kurumları aracılığı ile AFAD, UMKE gibi kuruluşlar vasıtasıyla düzenli deprem eğitimlerinin yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından acil müdahale ve ilkyardım eğitimlerinin verilmesinin sağlanması

ASM’leri ve aile hekimliği çalışanlarını içine alan bir acil eylem planının hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi

2024 yılından en güncel veriler; Hangi takımın taraftarı en fazla? 2024 yılından en güncel veriler; Hangi takımın taraftarı en fazla?

ASM’lerin afet sırasında ve sonrasında hizmet verecek şekilde ve acil toplanma yeri ya da sığınak gibi birimleri de içeren düzenlemeler yapılarak yeniden kurgulanması.

Kırımlı’nın sunumun ardından toplantıya katılanlar katkı sundu.

Editör: Editör Yazar