Türkiye’nin diplomasi ve ticaret alanındaki özel stratejik konumunun farkında olan ve faaliyetlerini bu yönde geliştiren ATİDER, ülke ekonomisi için istihdamdan, cari dengeye birçok kademede yarar sağlamak için kolları sıvadı.

Uluslararası köprü olan Türkiye’nin bu karakteristik özelliği ATİDER’in yurtiçindeki vizyonunu oluşturuyor. ATİDER de tıp Türkiye’nin yurt dışında olduğu gibi yurtiçinde ekonomiye katma değer katan kuruluşlar arasında köprü görevi görüyor. Onlar arasındaki bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdümü sağlamak için yola çıkan ATİDER, 5 kollu büyük bir organizasyonla sistematik bir faaliyet yürütüyor.

ATİDER’in her noktası düşünülmüş stratejik organizasyon şeması şöyle;

1) Atider Kuruluş: Avrasya Ticaret Ekonomik Kültür İşbirliği Derneği (ATİDER) kuruluşu www.atider.com.tr

2) İnternet Portalı: Tüm dış ticaret firmaların bir çatı altında toplandığı, tüm alım satım taleplerin takip edilebildiği Btobe çalışmaların yapılabildiği balkanlardan, Türkiye Cumhuriyetlerine, Afrika’dan  Avrupa’ya ve tüm Ortadoğu’yu kapsayan ihracat ve ithalat alım satımların taleplerin, fuarların, organizasyonların takip edilip üyelik işlemlerin yürütüleceği genel anlamda sanal serbest ticaretin yürütüleceği,          (Sanal Serbest Bölge) diyebileceğimiz Ticaret Bakanlığının onaylayacağı www.turkishtradeexpo.com  İnternet Ticaret Portalı oluşturulacaktır.

3) Avrasya Trade: Avrasya trade kurularak İç ve Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş Şirketi Oluşturacaktır. Avrasya Trade İç ve Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş Şirketi Derneğimizin üyeleri tarafından ortaklaşa kurulan ve tüm organizasyonu ticari anlamda yöneten diğer derneklerde olmayan istihdam ederek iş modeli oluşturan bir şirket yapısıyla kurularak yapılacak ticari alımlar ve hizmetlere danışmanlık sağlanması,

Avrasya Trade İç ve Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş olarak E Ticaret Pazarlamasından Gümrük İşlemlerine, Uluslararası Hukuktan, Finansa Fuar Organizasyonlarından, Bakanlık Mevzuatlarını takip etmeye ve pazar araştırmasından talep toplamaya kadar tüm ihracatçıların ihtiyacı olan konu ve mevzuatlar hakkında hizmet ederek firmalara danışmalık yapmak. Özellikle diğer derneklerde olmayan uzman kişilerin olduğu kadroların kurulduğu, Ticaret Şirketi ya da Ofisi Müsiad Müstakil Sanayici İş Adamları Derneğinde 1,5 Yıllık bir ARGE çalışmasından sonra, kurulmasına karar verilen ticaret ofisleri Avrasya Ticaret Ekonomik Kültür İşbirliği Derneği (ATİDER) Olarak Organizasyonumuzun İlk çıkış noktası, ana stratejisi ve taşıyıcı lokomotifi olmuştur.

4) Atider Akademi:  Üretim istihdam ve ihracat hayaliyle çıktığımız bu yolda dünyanın ve ülkemizin son yıllarda yaşadığı kaliteli eğitimli insan gücü her geçen gün eksilmekte, Çoğu sektörlerde eleman ihtiyacı yok denecek şekilde karşılanamamaktadır. İstihdam alanında eleman yetiştirmek eğitimli ve tecrübeleri kadroları bir arada bulundurmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Avrasya Ticaret Ekonomik Kültür İşbirliği Derneği (ATİDER), Üreticinin ve ihracatçının kâbusu olan ara eleman sorununu çözmek ve üretim yapacak kadroları oluşturmak için, İŞKUR, KOSGEB ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Avrupa Birliği fonlarıyla ihracatçının eleman sorunu çözmek istihdama üretime ve ihracata katkıda bulunmak için tüm kurumların onayladığı akredite edilmiş Atider Akademi olarak ülkemize milletimize üyelerimize maddi manevi olarak işin tüm alanlarında kaptan kılavuzluk yapmak istiyoruz. www.avrasyatradeakademi.com

5) Avrasya Ticaret Borsası: Avrasya Ticaret Borsasını hayata geçiriyoruz. Avrasya Ticaret Ekonomik Kültür İşbirliği Derneği (ATİDER) Olarak, tüm organizasyon üyelerinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde ve ürünlerde anlık alım ve satımların yapılabileceği anlık hareketlerle kısa sürede günü karlı kapatabileceği ticari hareketlerin takip edildiği uygun alınıp satılabilir operasyonların yapıldığı bir borsa modelini hayata geçiriyoruz. Bu süreçte hem alıcıya hem satıcıya hem de kurulacak olan, Avrasya Ticaret Borsasına genel anlamda Avrasya Ticaret Ekonomik Kültür İşbirliği Derneği (ATİDER) kazanıp sağlayacağı E Ticaret alım satım sitesi organizasyonu kurulacaktır.

 

ATİDER YÖNETİM KURULU:

Kurucular Kurulu Başkanı                             İbrahim BİÇER

Kurucu Başkan Vekili                                    Osman MEMİŞ

Genel Sekreter                                                İlker KARATAŞ

Kurucu Üye                                                       İbrahim KÖSE

Küçükçekmece’de dev zam; Emek, enflasyonu yendi… Küçükçekmece’de dev zam; Emek, enflasyonu yendi…

Kurucu Üye                                                       Timuçin AKAŞKIN

Kurucu Üye                                                       Remzi KABASAKAL

Kurucu Üye                                                       Murat DAĞ

Kurucu Üye                                                       Levent ALTUNBEK

DANIŞMA KURULU:

Ata ŞENLİKÇİ

Şaban GÜLBAHAR

Yaşar AYDIN

Kemal ÖZTÜRK

Mahmut AKBULUT

Editör: Anıl Kılıçlı