Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cevdet Yılmaz, kamu harcamalarında tasarruf ve mali disiplin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı önlemleri içeren bir dizi açıklama yaptılar. Bu açıklamalar, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve enflasyonla mücadelenin güçlendirilmesini hedefliyor. 
Tasarruf genelgesi kapsamında kamu araç ve bina alımlarının durdurulması, yönetim kurulu ücretlerinde sınırlama getirilmesi ve mobilya ile demirbaş alımlarının askıya alınması gibi adımlar atılacak. Ayrıca, kamu yatırımlarında önceliklendirme yapılacak ve tahsilat oranlarının artırılması için çalışmalar yürütülecek. Bu adımların ekonomik istikrarı sağlama ve enflasyonu düşürme çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE
Öncelik enflasyonla mücadelede. Sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon hedefleniyor. Kamu tasarruflarıyla enflasyonun düşürülmesine katkı sağlanacak.

TASARRUF TEDBİRLERİ
Kamuda yapılan harcamalarda tasarruf sağlanması için çeşitli tedbirler alınıyor. Bunlar arasında kamu araç ve bina alımlarının durdurulması, yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilmesi, mobilya ve demirbaş alımlarının durdurulması gibi adımlar yer alıyor.

KAMU YATIRIMLARI
Kamu yatırımlarında önceliklendirme yapılacak. Fiziki ilerlemesi yüksek olan projeler ve deprem riskine karşı önlemler öncelikli olacak. Yeni kamu yatırım projeleri alınmayacak.

TAHSİLAT ARTIRILACAK
Harcama disiplini yanında, kamu gelirlerinde de iyileşme sağlanacak. Tahsilat oranlarının artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor.

CHP'den Cumhuriyet tarihinde görülmemiş miting geliyor CHP'den Cumhuriyet tarihinde görülmemiş miting geliyor

GENİŞ KAPSAMLI YAKLAŞIM
Tasarruf ve mali disiplin konusunda geniş kapsamlı bir yaklaşım benimseniyor. Bu çerçevede kamu idarelerinin ve personelinin tasarruf tedbirlerine uyması zorunlu olacak.

GELECEK HEDEFLER
Enflasyonun düşürülmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için orta vadeli hedefler belirlenmiş durumda. Bu hedeflere ulaşmak için sıkı bir mali disiplin ve tasarruf politikası izlenecek.

Şimşek ve Yılmaz'ın açıklamaları, bu yönde atılan adımların kararlılığını ve kamu maliyesindeki reform çabalarının önemini vurguluyor. Bu doğrultuda, tasarruf tedbirlerinin titizlikle uygulanması ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.
 

Editör: Editör Yazar