Haklarında iyileştirme isteyen emekli astsubaylar, İstanbul Maltepe'de ekonomik geçim sıkıntılarını dile getirdikleri bir miting düzenlediler. Astsubaylar, "Taleplerimiz komuta kademeleri ve hükümetlerimizce de haklı görülmüş, çözüm sözleri verilmiş ancak herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır" dedi.

AMERİKAN MODELİNE ELEŞTİRİ

Emekli astsubaylar adına basın açıklamasını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan Kıdemli Başçavuş Yalçın Tunçbilek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapılanması adına 1950’li yıllardan itibaren uygulamaya geçirilen Amerikan modeli politikalar askeri anlamda modernleşme çabaları olarak görülmüş ve bu yeni yapılanmanın çeşitli sorunları da beraberinde getirebileceği karar alıcılar, kanun koyucular tarafından öngörülememiştir. ABD ordu yapısının Türk ordusuna transfer edilmesi bazı temel yapısal sorunları da beraberinde getirmiştir. Ordumuza ithal edilen bu sistem ile yeni ara statülerin benimsenip işlevsel hale gelmesinde zorluklar yaşanmıştır ve hala da uyumsuzluğun sorunları yaşanmaya devam etmektedir" dedi.

"AĞIR SORUMLULUKLARA RAĞMEN ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLMEDİ"

Ziraat Bankası’na 300 milyon dolar dış finansman Ziraat Bankası’na 300 milyon dolar dış finansman

Açıklamada, "Uyumsuzlukları olan bu ithal sistem, rasyonel ve güçlü bir yasal temelde, sorunları çözüme kavuşturulmadığı için, en baştaki sorunlar büyüyerek bugüne kadar süregelmiştir" diyen Tunçbilek, "Mevcut sistemimizdeki astsubaylar ve emeklilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar da bu durumun belirgin bir göstergesidir. TSK’da astsubaylar branşlarında en ihtisaslı personel olmalarının yanında liderlik ve amirlik; kısım, takım, bölük, karakol komutanlığı; saymanlık, öğretmenlik kadroları dâhil birçok sorumlulukları olan, çeşitli subay kadro görevlerini de asaleten ve vekâleten yürütmektedirler. Bunlara ek olarak astsubay statüsü kritik konumu itibari ile yıllar içerisinde daha da fazla sorumluluk taşıyan bir hale dönüşmüştür. Ancak tarihi süreç incelendiğinde bu kadar ağır sorumluluklarına karşılık statü haklarının iyileştirilmesi ve uyumu noktasında etkin yenilikler yapılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Editör: Anıl Kılıçlı