Anadolu’nun 15 haneli kırsal bir köyünde dünyaya geldiğini, Cumhuriyetin kazanımları doğrultusunda Devlet Parasız Yatılı Bölge Okullarında eğitim gördüğünü,  Lisans Eğtimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Yüksek Lisansını da Beykent Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Bilim Dalında /Endüstriyel Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi Tez Konusu ile tamamladığını aktaran İsmail Taş, askerlik görevini de Hava Harp Okulu İnşaat Daire Başkanlığı’nda ‘Teğmen’ olarak tamamladığını söyledi. 
Profesyonel iş hayatına da İnşaat Yapı Malzemeleri, İnşaat Proje ve Mimarlık/Tasarım Sektöründe devam ettiğini belirten Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı İsmail Taş, 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe yapılanmalarında görev alarak siyasete atıldığını, Bakırköy'de Meclis Üyeliği, Encümen Başkanlığı, İmar Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğunu ve bu süreçte şehrin gelişimine katkı sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına çeşitli projelerde aktif rol aldığını örneklerle anlatarak, son dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsfalt Yönetim Kurulu Üyesi, Fen işleri/Park Bahçeler ve Kentsel Dönüşüm Saha Koordinatörü olarak görev aldığını ifade etti.

BAKIRKÖY İÇİN YENİ BİR VİZYON

“Bakırköy senin, Bakırköyü koru” diyerek seçmene seslenen İsmail Taş, aday olduğu taktirde alınan her kararda seçmenlerin de söz hakkı olacağını ve birlikte adım atılacağının teminatını vererek “Bilgili, katılımcı, birleştirip bütünleşen, sorunsuz alt ve üst yapıya sahip, çevre dostu, sosyal yardımlarda başarılı, afet ve acil durumlara hazırlıklı, toplum olma bilincinde, hak sahibini koruyan, eğitime önem veren, bilişim çağını yakalamış, özgürlükçü, basın ve halkla ilişkilerde uyumlu, etkili muhtarlık hizmetleri sunan, sporu destekleyen ve özendiren, hedef, eylem ve projelerle “Bakırköy’ü birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

“İMAMOĞLU BAŞKANLIĞINDA İBB, BAKIRKÖY’E 450 MİLYONLUK YATIRIM YAPTI”

CHP iktidarındaki Bakırköy’ün Ekrem İmamoğlu ile birlikte 25 yıllık hizmetsizliğine son verildiğini, 450 milyon liralık yatırımla ilçenin taşkınlara yol açan altyapısının baştan sonra yenilediğini, atık su ve yağmur suyu hatlarınının ayırdığını, arıtma kapasitesinin aktarıldığını aktaran İsmail Taş, hafızalarımızda kötü anılara neden olan Ayamama Deresi'nin rehabilite edildiğini, çevresinin yaşam vadisine dönüştürüldüğünü, yürüyüş, bisiklet, spor, yeşil ve dinlenme alanlarıyla birçok ilçeye yaşam katacak bir değerinde ilçelerine kazandırıldığını hatırlattı. 2019’dan sonraki İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin yatırımlarıyla Bakırköy’ün daha da güçlendiğini de ifade eden Taş, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir’den geçecek Ataköy-İkitelli metro hattındaki çalışmaların son aşamasına gelindiğini, İstanbul ve İncirli Caddesi’nin kent mobilyalarıyla birlikte alt ve üst yapı çalışmalarının yapıldığını, devamında Kennedy Caddesi, Yeşilköy ve Yeşilyurt Caddeleri’nin yapıldığını, Florya Engelliler Parkı, Baruthane Restorasyonu gibi adını sayamadığı projelerle Bakırköy’ün İBB’den alamadığı 25 yıllık payı daha 5 yıl dolmadan aldığını söyledi.

“Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ile koordineli bir yönetim anlayışıyla daha çok hizmet etmek için varım” diyen İsmail Taş, şeffaf ve eşgüdümlü, kararları birlikte veren, sürdürülebilir ve kapsayıcı projelerle, bilgiye dayalı, katılımcı bir süreç yönetimi ile Bakırköyü  yönetmeye talip olduğunu belirterek, yapmak istediklerini başlıklar ve içerikleri halinde şöyle paylaştı.

KATILIMCI BAKIRKÖY

* Paydaş Analizleri

* Odak Grup Görüşmeleri

* Aktif Saha Ziyaretleri

* Liyakate dayalı Çalıştaylar

* Kurum ve uzman Değerlendirmeleri

* İnteraktif Katılım Platformu ile

* Bilgilendirme, değerlendirme ve Karar verme

BİRLEŞTİREN VE BÜTÜNLEŞEN BAKIRKÖY

* Dünü Bugunu ve Yarını Anlayan

* İnsan ve Yeşil Çevre Odaklı

* Sanatı, Kültürü ve Sosyal yaşamı destekleyen

* Toplumun tüm kesimlerini birleştiren

* Bütünleşmiş bir Bakırköy

SORUNSUZ ALT VE ÜST YAPIYA SAHİP BAKIRKÖY

* Doğru Planlanmış, Güçlü, Alt Yapıya Sahip

* Kolay, Hızlı, Uygun, Kalıcı Çözümler

* Sağlıklı ve İnsan Odaklı Kentleşme

* Etüt Projeler ile Kentsel Gelişim

ÇEVRE DOSTU BAKIRKÖY

* Yeşili koruyan

* Doğa ve tüm canlılarla dost

* Saygılı ve uyumlu Kentsel Hayat

SOSYAL YARDIMLARDA BAŞARILI BAKIRKÖY

* Kimseyi Geride Bırakmayan

* Kapsayıcı Koruyucu ve Kolay Erişilen

* Uzanan her eli tutan

* Gerçekçi ve doğru sosyal yardım hizmetleri

 AFET VE ACİL DURUMLARA HAZIR BAKIRKÖY

* Yenilikçi, teknolojik ve güncel

* Tüm ihtimalleri ve ihtiyaçları göz önüne alan 
* Doğru hesaplanan ve planlanan 
* Afet ve Acil Durum yönetim planı

TOPLUM OLMANIN BİLİNCİNDE BAKIRKÖY

* Güvenli ve Düzenli

* Yardımlaşan, birleşen ve birleştiren

* Birlikte mutlu ve huzurlu yaşayan

 * Tüm renkleriyle bütün Bakırköy

HAK SAHİBİNİ KORUYAN BAKIRKÖY

* Yerinden etmeyen imar planlaması

* Nitelikli, Uygun ve Sağlıklı Konutlar

* Adil ve Hakça Paylaşan Bakırköy

EĞİTİME ÖNEM VEREN BAKIRKÖY

* Fırsat eşitliğini temel alan

* Tüm engelleri aşmış

* Uluslararası standartlarda

* Nitelikli ve Başarılı Eğitim

BİLİŞİM ÇAĞINI YAKALAMIŞ BAKIRKÖY

* Daha aktif ve kaliteli

* Bürokratik zaman kayıplarını aşmış

* Akıllı Mahalle Uygulamalarıyla

* Daha Rahat ve kolay Bir Hayat

ÖZGÜRLÜKÇÜ BAKIRKÖY

* Kültürel ve Sanatsal faaliyetleri destekleyen

* Turizmde cazibe ve çekim merkezi olan

* Tarihi ve geleneksel mirasına sahip çıkan

* Koruyan, geliştiren ve geleceğe taşıyan

* Özgür Sanatın ve Kültürel Çeşitliliğin Merkezi

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDE BAKIRKÖY

* Gerçeğe Ulaşmanın kolay olduğu

* Tüm fikirlerin özgürce paylaşıldığı

* En iyi ve en doğruya ulaşmayı hedefleyen

* Etkin, Saydam ve hesap verebilir yönetim

ETKİLİ MUHTARLİK HİZMETLERİ SUNAN BAKIRKÖY

* Toplumun ve kentin en uç noktalarına ulaşan

* Tüm kesimlerin rahatlıkla ulaşabildiği

* Gerçek ihtiyaç ve beklentilerin belirlendiği

* El ele, gönül gönüle hizmet

SPORU DESTEKLEYEN VE ÖZENDİREN BAKIRKÖY

* 7’den 70’e sağlıklı yaşamı destekleyen

* Her yaşa ve her kesime uygun,

* Sporun ve sporcunun yanında

HEDEFLER, EYLEMLER VE PROJELER

* Demokratik Yönetişim İlkelerine Dayalı

Ermeniler uluslararası mahkemelerde yargılanmalı Ermeniler uluslararası mahkemelerde yargılanmalı

* Gelişim ve Değişimlere Uyumlu

* Eşit ve Özgür Toplum Bilincine sahip

* Bütüncül, kapsayıcı ve katılımcı

* Etkin ve sürdürülebilir yönetim modeli

‘BAKIRKÖY’Ü UYGAR KENT SIRALAMASINDA ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ’

Sosyal belediyeciliği en nitelikli şekilde yöneteceğine inandığını vurgulayan Yüksek Mimar İsmail Taş, edindiği deneyim ve tecrübelerle, Bakırköy’ü uygar kentler sıralamasında da en üst seviyeye taşıyacağını vurgulayarak, “Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmemizi gerektirmektedir. Üretken bir belediyecilik anlayışıyla hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, hem de hizmette kalite ve etkinlik sürdürülebilirliliği sağlayacak bir yerel yönetim anlayışını etkin kılmalıyız. Tüm bunları etkin kılacak bilgi, birikim ve vizyona sahibim” diyerek şöyle devam etti; Yaşadığımız çevre ve mekanları güzelleştirmek, etkin bir şekilde kullanılabilir hale getirmek, kültürümüzü de koruyacak şekilde gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak hepimizin temel görevidir. Bu yolda benimle birlikte olacağınıza olan inancımla destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hep birlikte el ele sevgi ve güven içinde, Bakırköyümüzü daha iyi bir düzene taşıyacağımıza inancım tam. FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM

Editör: Anıl Kılıçlı