İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Harbiye’de bir otelde düzenlenen SKUP toplantısında önemli bilgiler verildi.

İMAMOĞLU: TOPLU TAŞIMA SADECE EKONOMİK NEDENLERLE SEÇİLMEYECEK

İstanbul’un nüfus olarak Avrupa’nın en büyük şehri olduğunu belirten İmamoğlu, “Dünyada insanların bir arada olmayı ve yaşamayı tercih ettiği şehirler arasında, en motive edici ve en önemli merkezlerden birisinden bahsediyoruz. Bu yönüyle İstanbullular, toplu taşımayı sadece ekonomik nedenlerle seçmiyor olacak. Bu önemli bir hedef. Hepimiz bireysel araç kullanımını azaltmanın artık vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu farkında olacağız. Çünkü doğanın, şehrimizin, dünyanın geleceğine bu şekilde katkı sunduğumuzu, gerçek veriler üzerinden insanlarımızla paylaşacağız. Bir mahalleden diğerine giderken, belki yürüyeceğiz, belki de kilometre uzunluğunu ve güvenliğini her geçen gün artırdığımız bisiklet yollarını tercih edeceğiz. Bizim, kentimizde insanlarımızla yarattığımız değişim ve dönüşümlerde yaşadığımız en önemli problemlerden birisi de var olan bir kısım alışkanlıklardan vazgeçme yönündeki insanlarımızın direnci. Bu direnci kırma noktasında ısrarlı olacağız. Yeni ulaşım araçlarının -başta metro olmak üzere- bisiklet ya da insanın yaya olarak kat etmesi gereken alanlarda, bireysel araç kullanımı noktasında -ki ben onun adını tembellik diye tarifliyorum- bundan vazgeçmesi yönünde cazibeli alanları sunmak ve insanlarımızı bu yönde teşvik etmek zorundayız” şeklinde konuştu. 

PROJENİN YÜZDE 85’İ AB, YÜZDE 15’İ İBB TARAFINDAN KARŞILANACAK

İBB’nin, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçireceği pilot projeler; İstanbul'u sürdürülebilir, eşitlikçi, ekonomik ve çevre dostu niteliklere kavuştururken, ulaşım alışkanlıklarımızla ilgili yeni bir kültürel dönüşüm başlatacak. SKUP İSTANBUL, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, otobüs öncelikli şerit uygulamaları kapsayacak. Bu büyüklükte bir kentte uygulanacak ilk ulaşım planı olma özelliği ile de gündem yaratacak olan SKUP İSTANBUL, Türkiye ve dünyanın geleceğine önemli katkı sağlayacak. 30 ay süreli projenin bütçesi, yaklaşık 5,55 milyon Euro olup, yüzde 85’i AB Komisyonu, yüzde 15’i İBB tarafından karşılanacak.

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ise özetle şöyle:

•          Otomobil kullanımını azaltmak amacıyla altyapıya ve talep yönetimine ilişkin uygulamalar.

•          Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere merkezi alanlarda (Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu…) otomobil kullanımını caydırıcı önlemlerin geliştirilmesi.

•          Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi.

•          Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar.

•          Kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar.

•          Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.

Küçükçekmece Belediyesi YKS tercihlerine rehberlik ediyor Küçükçekmece Belediyesi YKS tercihlerine rehberlik ediyor

•          Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.

•          Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi

•          Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.

•          Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.

•          Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması. KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Editör: Editör Yazar