Dünya, içinde bulunduğu şartlar neticesinde geleceği için yeşil ve sürdürülebilir enerjiye dönmek zorunda. Gezegenimizi yeşil bir geleceğe taşıyacak olan da geleceğin kendisi olan çocuklar.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonu desteğiyle faaliyet yürüten Ekoyaşam Projesi, gelecek nesilleri doğa okuryazarı ve yeşile karşı duyarlı birer yurttaş yapmak için okullarda önemli faaliyetlere imza attı.

Akçansa, Marmara’ya canlılık getirecek Akçansa, Marmara’ya canlılık getirecek

Ekoyaşam, Küçükçekmece okullarında 10.000 kişiye ulaştı

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak artan çevre problemlerinin giderilmesine yönelik tam donanımlı bireyler yetiştirmek ancak etkili çevre eğitimi stratejileri ile mümkün olacaktır. Sorunların üstesinden gelebilecek bilince sahip ve sorunların çıkmasını önleyecek duyarlı bireyler yetiştirmek gereklidir. Bu çalışma ve yapılan birçok çalışma projelerin bu bilinci sağlama konusunda olumlu katkılarını ortaya koymaktadır. Çevre bilinci kazandırmak ve farkındalık uyandırarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için doğa projelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Projede öğrencilere sadece doğayı korumayı değil, doğaya uyumlu gündelik yaşam bilinci kazandırılması amaçlanmıştır. Bir Herşeydir! sloganıyla yola çıkılmıştır.

Doğa okuryazarı olan bireyler kişisel hayatlarında, yaşamın nasıl mümkün olduğuna ve işlediğine dair kazandığı farkındalıkla hareket ederler. Bu farkındalıkların bir kısmı şu şekilde  tanımlanabilir:

·         Doğa okuryazarı bir birey; ihtiyaç tanımını yapar ve ihtiyacı olan kadarını tüketir.

·         Doğa okuryazarı bir ebeveyn; çocuğunun beslenmesi, yaşam alanı, okulu, sosyal çevresi gibi süreçlerin doğa ile uyumlanmasına dikkat eder.

·         Doğa okuryazarı bir genç; kişisel ve iş hayatına yön verirken tüm canlı yaşamını gözetme gayreti içinde olur.

·         Doğa okuryazarı bir öğretmen; doğanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrencilerin öğrenme sürecini doğa deneyimleri ile destekler. Bütüncül bir bakış açısına sahip olur.

·         Doğa okuryazarı bir manav; sattığı ürünlerin kimyasaldan uzak doğa dostu bir yaklaşımla insan sağlığını da gözetecek şekilde üretilmiş olmasına dikkat eder.

·         Doğa okuryazarı bir mühendis, mimar; inşa ettiği binaların sürdürülebilir malzemeler kullanılarak yapılmasına, enerji tasarrufunu gözetmesine dikkat eder.

Öğrencilerimiz teknolojiye boğulmuşken, doğayla yeniden ilişki kurmalarını sağlayabilecek yolları öğretmenleriyle birlikte keşfettiler!

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Projeleri Koordinatörü ve  Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Coğrafya Öğretmeni Uzman Jeoekolog Leyla ARATTAN’nın yürütücülüğünde, ekolojik uygulamalar alanında uzman öğretmen arkadaşlarıyla ihtiyaç analizleri yapılarak oluşturduğu, dört eğitim kademesi için okullarda EKOYAŞAM uygulamaları başarıyla sonuçlandı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat GÖZÜDOK’un 2 yıllık süreci kapsayan bu uygulamadaki tam desteği ve katılımıyla, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi koordinasyonuyla, belirlenen tarihlerde uygulama programı oluşturuldu. Okul içi ve okul dışı öğrenme ortamlarında, gezilerle, yarışmalarla, akademisyenlerimizin konferanslarıyla, arazi çalışmalaŕıyla, akran öğrenmesiyle, tohum bankalarıyla, Küçükçekmece ilçesindeki yeşil rotaların belediye desteğiyle haritalandırılmasıyla, okullarda oluşturulan kompost alanlarıyla, üretilen tohum bombalarıyla, atölyelerle, üretilen materyallerle, kullanılan bilimsel kitlerle, geri dönüşüm defileleriyle, bilimsel uygulamalarla, yaparak-yaşayarak bir proje ilk kez 3 yaş grubundan başlayarak 19 yaşa kadar eş zamanlı ortak Temalarla yürütülmüştür. Okullarda eğitim ve uygulama süreci sonucunda Küçükçekmece’deki anaokullarında 68 öğretmen tarafından 34 okulda - 2.040 öğrenci, ilkokullarda 61 öğretmen tarafından 27 okulda - 2.135 öğrenci, ortaokullarda 30 öğretmen tarafından 25 okulda - 1.050 öğrenci, liselerde 31 öğretmen tarafından 21 okulda 1.085 öğrenci eğitimden faydalandı. Toplam 190 öğretmen, 107 okul ve 6.552 öğrenciye ulaşılmış oldu. Velilerin, okullarla beraber e- konferans veya yüzyüze verilen alanında uzman birçok akademisyenin davet edildiği seminerlere katılması ile önemli bir çarpan etkisi yaratıldı. Yaklaşık 10 bin kişiye ulaşılan proje, hedef kitlede bir ilke imza attı…Eylül 2021 yılında başlayıp, yaklaşık iki yıl süren "EKOYAŞAM" projesi tüm eğitim kademelerinde ortak belirlenen temalarla ilerleyerek Küçükçekmece ilçesinde doğa okuryazarlığı farkındalığı sağlamış, katılımcılara uygulanan bilimsel tabanlı çevresel risk algısı ölçeği sonuçlarıyla olumlu davranış değişikliği tespit edilmiştir. Bu uygulamalar öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı, doğa okuryazarlığını artırmayı, geri dönüşüm, atık yönetimi, su okuryazarlığı, mikroplastiğin hayatımızdaki yeri, matara kullanımı, kompost ve tasarruf bilinci konularında bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını hedeflemiştir. Gündelik hayatta acaba neler yapabilirim? Doğaya yönelik basit davranış değişikliklerim neler olabilir? sorularıyla şekillenmiştir. Bu proje, belirli bir okul veya okul grubundaki öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve yerel topluluğu kapsayan bir dizi çevre bilinci faaliyeti üzerine odaklanmaktadır. Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi koordinasyonunda belirlenen yeni ekoloji temalarıyla, Küçükçekmece’nin doğadaki ayakizini küçültmek için çalışmalar devam etmektedir.

Editör: Anıl Kılıçlı