Küçükçekmece Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Nisan ayı 2. birleşim toplantısı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

ÇEBİ:  SORUMLULUĞUMUZ ARTMIŞTIR

CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin faaliyet ve komisyon raporları değerlendirmelerinin ardından kürsüye gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öncelikle Şehitler Haftası vesilesiyle, bir milletin var oluş mücadelesinde en büyük bedeli ödeyen kahramanlarımızı anarak başlamak istiyorum. Şehitler Haftası’nda vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Küçükçekmece Belediyesi olarak göreve geldiğimiz gün itibarıyla eşitlik ve adalet kavramlarını hep önemsedik. Geçen 5 yılın üzerine yeniden Belediye Başkanı olarak seçilmek ve görevimize devam ediyor olmak Küçükçekmecemize karşı sorumluluklarımızı artırmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimizde “kentte eşitlik, kentte adalet, kente sevgi ve saygı” mottosuyla yola çıkarak her projemizi bu değerler üzerine inşa ettik. Ulaşımdan, yeşil alanlara, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda erişilebilirlik ve yüksek standartlarda hizmet sunma hedefi ile kentlinin bu hizmetten eşit yararlanmasını sağlamak için çalıştık ve önümüzdeki dönemde de Küçükçekmece Planlama Ofisimizle yapacağımız projelerde hizmetlerimizi her gün bir adım daha ileri taşıyacağız. Görev süremiz boyunca siz değerli meclis üyelerimizin de bu kutsal görevi yerine getirirken, göstereceği özveri ve katkıların farkındayım. Hep birlikte Küçükçekmecemizi refah içinde, daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2023 yılı faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından oylandı. Küçükçekmece Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu 27 kabul, 14 red oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.  

Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nejat Öztürk’ün konuşması;

Meclis Komisyonu, 2023 yılı içinde gelir ve gider başlıkları altında her türlü harcamaları içine alarak bir komisyon oluşturur ve denetimine başlar. Bu komisyonlar genellikle rekabet koşullarının oluşup oluşmadığına dayanır ve incelenerek rapor haline getirilir. Rapor iki başlık halinde düzenlenmiştir: birincisi mali verilerin incelenmesi, ikincisi ise ihale konusu olan dosyaların incelenmesidir. Mali veriler başlığı altında yapılan incelemeler vergi gelirlerini içerir ve tahakkuk ve tahsilat esaslı incelemeler dikkate alınmıştır. 2023 takvim yılı gelir ve gider bütçeleri incelendiğinde tahmini gider bütçesiyle ek bütçeyle 2850 TL gerçekleşen gider ve 2838 TL 769 kuruşluk bir gerçekleşme söz konusudur. Burada gider gerçekleşmesi yaklaşık %199 civarındadır. Bunun dışında aynı şekilde gelir bütçesi oluşmuştur ve gelir bütçesinde gerçekleşme gider bütçesine göre %87.5 olarak kalmıştır. Yani gelir bütçemizde bir eksiklik söz konusudur ve bu eksiklik yaklaşık olarak 345 milyon civarındadır. Bu da bizim 345 milyonluk bir borç yükü altına girdiğimizi gösterir. Aldığımız belediyemizden verilere göre, 2023 yılı gerçekleşen bütçemizde müdürlüklere ayrılan payların 2022 yılında gerçekleşen bütçelere göre azalma meydana geldiği görülmüş, bununla alakalı müdürlükler arasında birçok kalemin geriye dönük azalma oranları tespit edilmiştir. İnsan kaynakları bütçe payında %120.25 oranında bir artış söz konusudur. İnsan kaynakları müdürlüğümüzün yaklaşık olarak bu bütçe raporunda ihtiyaç olarak belirtilen 785 milyon TL'lik bütçemize ek bütçeyle daha sonradan 230 milyon TL ek ilave yapılmıştır; bunun yanında 57 milyon TL daha ek ilave söz konusudur. İnsan kaynakları müdürlüğümüz bu rakamı çıkartırken ülkemizde yaşanan enflasyonist değerler ve rakamlar dikkate alınmıştır. Yaklaşık olarak %104 oranı uygulanmış ve gereken harcamanın 877 milyon TL olması gerekirken, buradaki harcamalar bu rakamın üzerine çıkmıştır. Yapılan incelemelerde, 2022 Aralık sonunda personel sayımız 3561 iken 2023 Aralık sonunda 3770 olmuştur, yani 209 kişilik bir personel artışı söz konusudur. Bu doğrultuda ilçe nüfusumuz genellikle çok büyük bir artış göstermemiştir. Ayrıca, hizmetler içinde belediyemizin herhangi bir yüz ölçümünde de artış olmamıştır; bu personel alımlarıyla ilgili personele nere aktarıldı, hangi bölümlerde görevlendirildi konusunda geniş bir bilgi teşekkür ederiz. İnsan kaynakları müdürlüğümüzün harcama içerisindeki personel giderlerine, SSK ve devlet destek primlerine de dahil olmak üzere 2023 yılı toplam bütçemize baktığımızda %46.80 oranında personel gider harcaması olduğu görülmüştür. Personel alımına karşı olmadığımızı ve gerekli durumlarda ek personel alımına da saygı göstermekte olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu konuda kesinlikle AK Parti grubu olarak herhangi bir şikayetimiz yoktur, ancak gereksiz yerde gereksiz istihdamlar karşısında bir takibimiz olacaktır. Bu takip ile ilgili gerektiğinde görüşlerimizi sunacağız. Sadece personel alımıyla değil, personelin maaşının da iyileştirilmesi bizim önceliklerimizdendir. Çalışan personelimizin haklarına da saygı göstermek zorundayız, yani personel alımıyla ihtiyaçlarımız giderilebilir ama mevcut personelimizin maaş artışlarına da destek olmamız gerekir.

Fen İşleri Müdürlüğünde 2023 yılı bütçesinde %10.5 oranında bir artış söz konusudur. Bu giderlerimizin büyük bir kısmı kaldırım, asfalt, ve tretuvar gibi altyapı çalışmalarında gerçekleşmiştir. Ancak ilçemizin refah ve yaşamını daha üst seviyelere çıkartacak yeni yatırımlar beklemekteyiz. Bu yatırımların bir kısmını incelediğimizde göremedik. Ayrıca, ruhsatlarımızda özellikle inşaat ruhsatlarımızda aldığımız otopark gelirleriyle ilgili bilgi talebimiz olacak. Çünkü otopark hizmetlerinden elde edilen gelirler sadece o çerçeve içerisinde harcanır ve başka bir yere aktarılamaz. Bu konuda bir eksiklik tespit ettik, bilgi alırsak seviniriz.

Özel Kalem Müdürlüğümüzde de 2023 bütçesinde %1.65 oranında bir artış söz konusudur. Bu artış protokol harcamalarından kaynaklanmış olabilir. Diğer müdürlüklere baktığımızda ise bu artışlarda farklılıklar gözlemliyoruz.

Spor kulüplerine ve STK'lara araç desteğinde bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Temizlik işlerimizdeki pay %26.80 oranında azalmıştır, bu da temizlik işlerimizin aksamasına sebep olabilir, bunun da dikkate alınmasını istiyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün bütçedeki payı %13 civarında azalmıştır. Bu da kadın ve aile hizmetlerinde aksaklıklara sebep olabilir, bununla ilgili bilgi talep ediyoruz.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bütçedeki payı %166 civarına düşmüştür. Bu da gençlere ve spor hizmetlerine verilen desteğin azaldığını gösterir. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçedeki payı % oranında düşmüştür. Bu düşüşlerle ilgili bilgi talep ediyoruz. Müdürlüklerimizdeki bütçe düşüşlerine dair geniş bir bilgi istiyoruz.

Ayrıca, istikrarın sağlanması belediyemizin tahakkuka bağlanmış ve tahsil edilmemiş alacaklarının bir problem oluşturduğunu görüyoruz. Vergi alacaklarımız incelendiğinde, 2022 takvim yılından 2023 takvim yılına devreden vergi alacağımızın 140 milyon civarında olduğunu, 2023 yılından 2024 yılına devreden vergi alacağımızın ise %21 artarak yaklaşık 169 milyon civarına ulaştığını görüyoruz. Yani vergi alacaklarımızda bir azalış olduğunu ve tahsilatların gerilediğini görmekteyiz. Toplam vergi alacağımızın net tahsilat oranı %27 olarak bir önceki yıla göre azaldığı öngörülmektedir.

Yatırım giderleri bütçemizin sadece %8'ine tekabül etmektedir. Bütçemiz 2 milyar 838 milyon civarındadır. 2023 yılı için düzenlenen ilk bütçenin 2 milyar 450 milyon olduğu ve ek bütçeyle bu rakamın 2 milyar 850 milyona arttığı görülmektedir. Ancak bu artışla ilgili küçük ekmeğini kaybeden hemşerilerimizin ne gibi bir kayıp yaşadığı konusunda bilgi talep etmekteyiz. Bu bütçenin nereye harcandığı, başka borçlarımız veya giderlerimiz varsa onlarla ilgili bilgi almak istiyoruz. 2023 yılında belediyenin toplam borcu 2022 yılına göre 525 milyon artmıştır.

İkinci bölüm olan ihaleler ve satın almalar başlığına gelince, fazla uzatmak istemiyorum. Yapılan ihaleler sonucunda 2023 yılı içerisinde gerçekleşen ihale tutarlarının yaklaşık 830 milyon TL olduğu görülmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2023 yılı içerisinde toplam 16 adet ihale gerçekleştirmiş, bu ihalelerin toplamı 77 milyon civarında olduğu saptanmıştır. Ancak buradaki sıkıntı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 8127 numaralı işinin sadece bir firmaya yapıldığı ve bu firmanın 4 sefer 4 faturayla bu işleri aldığıdır. Yani Park ve Bahçeler Müdürlüğünün işleri tek bir firma tarafından gerçekleştirilmiştir.

Belediyenin bir görevi de alımlarda güvenilirlik ve şeffaflık sağlamaktır. Başka bir ihale şartnamesinde yer alan, "Firmaların idareye en fazla 40 km uzaklıkta olması" maddesinde bir değişiklik yapılabilir. Bu şart kaldırılırsa rekabet koşulları sağlanabilir ve belediyemizin parası daha iyi bir şekilde korunmuş olabilir. Bu rekabet koşulları sağlandığında daha ucuz fiyatlarla daha iyi hizmetler de alabiliriz. Ayrıca, ihalelerin çoğunda işlerin teslimiyle ilgili evraklar incelenmiş ve özellikle doğrudan temin dosyalarında özensiz bir evrak süreci ve eksik evrakların olduğu gözlenmiştir.

Sadece bir firmanın örneğin, ihale günü 1 Mart ancak teslim tarihi 28 Şubat olduğu için ihale yapılmadan teslimatların gerçekleştiği gözlenmiştir. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu yüzden, arkadaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasını ve doğrudan temin veya ihale şartlarına uyulmasını talep etmekteyiz.

Başka bir ihalede ise ihaleleri karmaşık hale getirmek istemiyoruz. 150 milyonluk bir plak ihalesi yapılmış, ancak bu konuda yeterince bilgi alınamadığı ve konunun havada kaldığı bilgisini aldık. Alınan plaklar kaset taş plak mıdır, yoksa bu rakam bir konservatuar fiyatı mıdır, bununla ilgili bilgi istiyoruz.

Teminlerle ilgili olarak aynı firmaların aldığı birçok ihale bulunmakta ve bu ihalelerde doğrudan temin sınırının aşıldığı görülmektedir. Bu konuda daha dikkatli olunması ve rekabet koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Daha fazla söz almak istemiyorum, arkadaşlarımızın belirttiği gibi, bu rapor 2023 yılını kapsamaktadır ve bir önceki dönemde görev yapmış olanlar da faydalanmıştır ve muhalefet şerhi koymuşlardır. Unutulmamalıdır ki, denetim raporuna konulan eksiklerin ve yanlışlıkların tespit edilmesi, bundan sonraki dönemlerde yol göstermesi ve belediyemize bağlı müdürlüklerin faydasına olacaktır. Bu durum, mali tablolara olan güvenimizin artmasına neden olur. Bu konuşmayı sonlandırırken, denetim raporuna katkısı bulunan bir önceki dönemdeki tüm denetim komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

Küçükçekmece Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Erol’un konuşması;

Biz Küçükçekmece Belediyesi olarak ithalat yapmıyoruz, ya da ihracat da yapmıyoruz. Yani TL üzerinden konuşuyoruz. Mesela Türkiye ekonomisini değerlendirirken de kimse dolar üzerinden Eee yapmıyor, bunu. Eee mesela Türkiye'deki ekonomik krizle alakalı konuştuğumuzda da öncesini, sonrasını, yani eee başkanımızın söylemiş olduğu pek çok şey haklı olarak iktisadi yapıdaki değişikliklerden kaynaklandığını söyledi. Keşke bu değerlendirmeleri uluslararası ve hükümet bazında yapılan değerlendirmelerde de kullansalar, dediğim gibi biz bir seçim sürecinden geçtik. Seçim sürecinde Konuşulanlar hakkında yorumlar yapmak bana düşmez. Burada ilçe başkanlığımız var. İlçe başkanlığımızın ve adayımızın yaptığı açıklamalar vardı zaten yapılan olabilir. Onlar açısından da bizim açımızdan da. Ama şöyle bir gerçek var: Eee Biz bunu geçen ilk mecliste de dile getirdik. Şu an Küçükçekmece halkı kararını verdi, oylamasını yaptı, ve Küçükçekmece belediyesi'ne Kemal Çeli başkanı devam etmesine karar verdi. Bununu da olgunlukla karşıladık küçükçekmeceliler olarak, ve AK Parti grubumuz adına da olgunlukla karşıladığımızı siz de gördünüz. Bizler de zaten itidali bir yapıda, ger gerçekleşen eee E bu durumu kabullendi ama gerektiği takdirde gerekli Eee açıklamaları da yapmamız gerektiğini de dile getiriyoruz. Eee Mesela ben şu anda faaliyet raporuyla alakalı kalkıp söz hakkı alacağım, faaliyet raporunu dile getireceğim. Ama bunun öncesinde adayımız ne yapmış, bununla alakalı nasıl açıklamalar yapmış, bunları açıklamak ya da bunları söylemek bana düşmez. Eee onunla alakalı sadece söyleyeceğim: Şu Seçim döneminde. Bir önceki dönem konuşulanları O zaman benim getirip burada dile getirmem lazım. Mesela 2018'den e önceki dönemi, 2018 ile alakalı bütçeyi başkanımız dile getirdi, biz 2019'da bunun Aslında açıklamasını burada çok güzel bir şekilde yaptık. Şu an biz 2019-2024 sürecini konuşuyoruz. Bir önceki dönemi konuşuyoruz ve faaliyetleri konuşuyoruz ve yapılan bütçeyi konuşuyoruz. Eee ve denetim raporunu konuşuyoruz, yani eee böyle çarpıtmalara gerek olmadığını düşünüyorum. AK Parti grubu adına ve Cumhur ittifakı grubu adına da gerekli cevapları veririz. Daha da uzamasını istememek adına, istemiyorum ve izniniz olursa faaliyet raporuyla alakalı görüş bildirmek istiyorum.

Tartışmaya girmeyelim. O zaman kal, canlı yayın konusunda da Başkanımız gayet güzel mesaj verdi. Başkan çok netti zaten, söylediklerinde kur konusunda da çok netti, herkes de anladı inanıyorum. Arkadaşlarımızın da kalkacak mı karşılıklı konuşmalar bazen tartışmaya evriliyor. O yüzden genellikle kürsü başkanlık makamına konuşursanız, en azından tartışmaya evrilmiş olur. Sayın Başkan, sayın meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın çok değerli mensupları ve değerli Küçükçekmeceliler, 2024-2029 seçim döneminin ilk meclis ayının 2. toplantısında, AK Parti grubumuz adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçmiş Ramazan Bayramınızı kutluyorum, tüm dünyada barışın hakim olduğu nice bayramlar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. yıldönümünü de şimdiden kutluyorum. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü de buradan kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu sene, Küçükçekmece Belediyemizin faaliyet raporu sunumu ve değerlendirmelerimiz, seçim süreci sonrasına denk geldi. Küçükçekmece'de mevcut belediye başkanımız ve yönetimi, Küçükçekmeceliler tarafından tekrar seçildi, ama bizler de Küçükçekmece halkının hiç de azımsanmayacak bir oranda %36,5 oyunu alarak muhalefet görevine getirildik. Cumhur İttifakı grubu olarak, bu yükün ve görevimizin öneminin farkında olarak, Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 2019-2024 sürecindeki faaliyetleri ile ilgili bugün yapacağımız bu değerlendirmeyi, o nedenle daha da fazla önemsiyoruz. Faaliyet raporu ile ilgili konuşmamıza geçmeden önce, değerlendirmelerimiz zemin oluşturan Küçükçekmece Belediyemizin 2023 yılı faaliyetlerinin yapılmasını ve faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, Sayın Başkana da meclisimize yaptığı faaliyet raporu sunumu için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan, bu dönem bizlerin çok dikkatini çeken bir husus oldu: seçim çalışmaları esnasında her mahallemize farklı farklı icra sözü verdiğimizi hepimiz gözlemledik. Geçen dönem bu şekilde değildi. Seçim çalışmalarınızı bunları da not aldığımızı ve Küçükçekmeceliler adına da takip edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bundan sonraki performans ve faaliyet raporlarında bunların da takibini yapacağımızı şimdiden buradan veriyoruz, Sayın Başkan.

Değerli meclis üyelerimiz ve kıymetli Küçükçekmeceliler, geçtiğimiz son 5 yılda Küçükçekmece Belediyesinin istikrarlı bir şekilde yükselişte olan ve her faaliyet raporunda özellikle uyardığınız tek bir faaliyeti var ki, Başkan da az önce bunu dile getirdi: çok hızlı bir şekilde artan çalışan sayısı. Öyle ki, bütçenin yarıya yakın bir kısmı sadece bu faaliyet tarafından yenilip yutulmakta. Hiçbir işletme yoktur ki buna kamu işletmeleri de dahil, bütçenin yarısının hatta bazen daha fazlasının çalışanlarına ayrılıp zarar etmeden kalması. Öyle ki, şu anda 2023 yılı denetim raporumuza göre, 2023 yılı Belediyesinin borcu 2022 yılına göre %3.67 oranında artarak 1 milyon 670.000 TL olmuştur. Bu kambur, bu borç yükü, her geçen yıl daha da fazla artacak. Çünkü Küçükçekmece Belediyemiz eleman alımını hiç tekliye uğratmadan istikrarla yapmaya devam ediyor. 2024 yılı başında da önümüzdeki sene faaliyet raporunda ve bütçede de göreceğiz ki, gerçekten daha da fazla eleman alımı hiçbir şekilde sekteye uğramadan devam etmiştir.

Seçim döneminde, keşke bu istikrar başka uygulamalarda da olsaydı. Bu konuyu hiç eleştirmesi, mesela, keşke ilçemizdeki park ve bahçeler bu oranda eleman alımları temizlik elemanları üzerinden olur ama bu kadar eleman alımına rağmen temizlik işleri müdürlüğünün eleman sayısının bu oranda artmaması da ve ilçe halkımızın temizlik hizmetlerinden şikayetçi olması da dikkatimizi çeken başka bir husus olmuştur. Başkanım, söylediğiniz gibi, fazla eleman yoksa ve bu elemanlar çalışıyorsa, bu işe alınan elemanlar neredeler? Oysa belediyenin parası halkın parasıdır. İlçemizde yatırım ve projeye ayrılması gereken paralar böylesine hoyratça yandaşlarını fonlamak için kullanılmamalıdır. Halkın parası bu şekilde çarçur edilmemelidir.

Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz ve kıymetli Küçükçekmeceliler, fen işlerinde bütçenin bu sene büyük bir çoğunluğu, ne yazık ki, defalarca aynı bölgelerde yapılan ve asfalt ve kaldırım gitmiş durumdadır. Fen İşleri Müdürlüğü, 106 hepiniz açıp bakabilirsiniz, bordür tamir bakım onarım hizmetleri. 2022 yılında 29.000 metre kare iken, 2023 yılında %65 artarak 48.000 metrekareye çıkmıştır. 2023'te ne olmuştur da birdenbire bu kadar bordür ihtiyacı doğmuştur, bunun açıklamasını merakla bekliyoruz.

Eyüpsultan'da 19 Mayıs coşkusu başladı Eyüpsultan'da 19 Mayıs coşkusu başladı

Biliyorsunuz ki Küçükçekmece'de ciddi bir otopark problemimiz var, siz de başından beri dile getiriyorsunuz. Biz isterdik ki bu 5 yıl içinde bir sürü otopark yapasınız, bunu da bekliyorduk açıkçası, Başkanım. Bu konuda açıklamalarınızı yapmıştınız, okullarla ilgili, ama biz Ruhsat Müdürlüğü'nde şöyle bir alınan ruhsat sayısına baktık. Bildiğiniz üzere, binaların ruhsat ödemeleri esnasında binalarda otopark ücreti de alıyorsunuz. Otopark Yönetmeliği gereği, otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen karşılanamayan parsellerde toplanan bedellerden yola çıkılarak, Küçükçekmece adına biz merak ediyoruz: Bu paralar nerede birikiyor, ya da ne yapılıyor? 5 yıl içinde bunu yapmanız lazımdı, otoparkları nereye aktarıldı? Bunları merak ediyoruz. Otopark için ne kadar bir tutar birikmiştir, bunu da merak ediyoruz. Bu amaçla toplanan para, yönetmelik gereği başka amaçla kullanılamadığı için, şöyle bir hesap yaptığımızda, 740 ruhsatın en az 400'ü otoparkı 250.000'den hesaplarsak, yıllık 100 milyon, 5 yılda en az 500 milyon, ki bunu düşürerek hesapladık biz, bu meblağ birikmiş olmalı. Nerede, Başkanım, bunları soruyoruz: Otoparklar ve paradan nerede bunun cevabını sizler bize vereceksiniz diye ümit ediyoruz.

Diğer bir konu, belediyemizin kira gelirleri ile alakalı: Bütçe içindeki payın önemli bir oranda düşmesi, hedeflenen rakamların neredeyse yarısından yarısında kalması dikkatimizi çeken başka bir konu olmuştur. 2023 hedefi 5.32 olan pay, 2.3'e düşerek ciddi bir gelir kaybına sebep verdiği görülmüştür. Bu zararın ve bu kaybın sebebini rapordan biz çıkaramadık, bu konuyla ilgili de bilgilendirirseniz seviniriz.

Tabii ki bir de Kitaş meselemiz var: Belediyemizin tek iştiraki, herkes biliyor, Kitaş. Borç yükümlülüklerini de yerine getirmez. Kitaş, 2019 yılında 130 milyon ciroda 8 milyon kar elde eden Kitaş yönetimi, şu anda batak veriyor. Batak içinde bulunmakla alakalı tekrar sizi uyarmaya devam edeceğiz, burada kısa keseceğim. Çünkü ilerleyen dönemde bu konuyla alakalı özel çalışmalarımızı dile getireceğiz, bu işin de peşindeyiz.

İklim değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de baktığımızda, ne yazık ki atık toplama miktarlarında her sene olduğu gibi bir düşüş söz konusu, Başkanım. Biliyorsunuz, benim kendi sektörüm ve bu konuyla ilgili özel olarak ilgileniyorum, faaliyet raporunu da her seferinde dile getiriyorum. Şimdi merak ediyoruz, bu atıklar gerçekten her sene neden bu kadar düşerek toplanıyor? Yoksa bu işin içinde, yani toplayıcılarla alakalı bir sorun mu var? Çevreci Küçükçekmeceliler adına yeniden soruyorum: 2019 senesinde 110.000 kilogram atık yağ toplanırken, geçtiğimiz sene toplanan atık yağı üçte birine, yani 40.000 kilograma düşmüştür. Bu veriler, ilçemiz ve doğamız için gerçekten endişe vericidir. Ya müdürlüğümüz bu işi ciddiye almamaktadır, ya da toplama yapan firma beyanlarında ciddi bir sorun vardır. Yine aynı minvalde, 2016 senesinde 10.000 kilogram kadar atık pil toplanırken, 2023'te 4900 kilogram toplanmış olması da başka önemli bir örnektir. Siz az önce "biz çevreci yapımızla artık karşınızdayız" dediniz, ben de çevreci biri olarak bunu sormak istiyorum: Acilen müdürlüğümüzün bu hususla alakalı tedbir alması sağlanmalıdır.

Sayın değerli meclis üyelerimiz ve kıymetli Küçükçekmeceliler, bakın, Küçükçekmeceliler olarak en büyük sorunumuz ulaşım. Bunu biz defalarca, her seferinde dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalışıyoruz. Ulaşımla alakalı hem ilçe içinde hem de ilçe dışında çeşitli sorunlarımız var. Bu sorunlarımızın giderilmesi adına da faaliyet raporumuzda ciddi bir ilerleme görmedik, bunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi artık Meclisi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve beklentilerimiz daha da fazla arttı sizden. Biz istiyoruz ki Halkalı metrosu bir an önce bitsin, Sefaköy-Beylikdüzü metrosu ile ilgili Belediye Başkanı İmamoğlu zaten bir söz verdi gibi. Onu da acilen bekliyoruz, çünkü gerçekten Sefaköy'de hem iç trafik hem de dış trafik berbat durumda. Bu konuyla alakalı acilen tedbirleri görmek ve önümüzdeki faaliyet raporunda da sonuçlarını hissetmek bizim ve Küçükçekmecelilerin en büyük talebi.

Zabıta Müdürlüğü'ne gelirsek, orada da denetlenen iş yeri sayısında 2022 yılı ile 2023 yılları arasında denetim sayılarının azalması dikkatimizi çekmektedir. 2022 yılında 19.456 iş yeri denetlenirken, 2023 yılında bu oran %30 düşmüştür ve 13.608 adete gerilemiştir. Bu durum, denetimsiz bir Küçükçekmece izlenimi oluşturmaktadır.

Müdürlükler bazında ana başlıklar halinde bu şekilde faaliyet raporundan bahsetmişken genel olarak bir faaliyet raporunun handikapını da dile getirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, faaliyet raporları aslında ilçemizin genel bir karesidir. Ne yazık ki, birkaç senedir faaliyet raporlarımız farklı yöntemlerle hazırlanmaktadır, notu hocalar misali. Hatta öyle ki, sınav öncesi sorular hazırlanmış ve verilmiş ve onun üzerinden değerlendirilmiş gibi bir faaliyet raporu karşımızda. Bu hususu birkaç örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları sayısında 2022'de 27 olan rakam, 2023 hedefine ne hikmetse 5 olarak tahmin edilmiş. Yani, 5 bayağı absürt kalıyor 27'nin yanında. 2023 yılında gerçekleşme 30-35 olunca sanki %700 gerçekleşme oranı ile başarı abartı. Diğer bir örnek ise obezitenin önlenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısında. 2022 yılında 3354 iken, 2023'te tahmini 1300 olarak belirlenmiş. Enteresan, 2023'te gerçekleşme oranı 2702 olarak gösteriliyor ama aslında bir önceki seneye göre 652 kişi daha az tedavi edilmiş. Yani, aslında müdürlük bazında yapılan iş miktarı düşerken başarı oranı nasıl oluyorsa iki katına çıkmış. Bu tarz hilelerle ve bu tarz yaklaşımlarla hazırlanan bir faaliyet raporunun ne bize, ne size, ne de Küçükçekmecelere bir faydası olmayacağını özellikle belirtmek istiyoruz.

Faaliyet raporunda bu tarz ve benzeri pek çok bilgi ve belge hatası olmuştur. Uyarmak boynumuzun borcudur ve bununla alakalı pek çok gördüğümüzde hususu dile getirirken, bugün burada bu konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Dönemimiz yeni başladı, sizi en baştan sıkmak istemiyorum. Her ay farklı bir konuyla Küçükçekmeceliler adına Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak bizler konuşmaya devam edeceğiz. Zaten Denetim Komisyonumuzla alakalı Nejat Bey güzel bir rapor sundu sizlere. Bu arada, Denetim Komisyonu biliyorsunuz, bu konuyla alakalı çalışan arkadaşlarımız şu anda mecliste değiller. Sedat Bey'e ve Zafer Bey'e emekleri için teşekkür ediyorum. Denetim Komisyonundaki diğer partiden arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Raporunda ayrıntılı bilgiler verdi, bu konudaki rahatsızlıklarımızı da dile getirdi. Biz, AK Parti döneminde olduğu gibi şimdi de Küçükçekmece Belediyesi'nde başkandan şeffaf belediyecilik istiyoruz, şeffaf ihaleler istiyoruz, alımlarda dürüstlük istiyoruz. Daha fazla firmayla adı anılmayacak Küçükçekmece'yi rahatsız etmeyecek ilçemizi zarara sokmayacak alımlar yapılmasını istiyoruz. Taleplerimiz, her zaman olduğu gibi tamamen Küçükçekmeceliler adına Cumhur İttifakı Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın bize verdiği görev ve sorumluluğumuz gereği, belediye hizmetlerini yakından takip edeceğimizi, yapılacak güzel hizmetleri destekleyip olumsuz gördüklerimizi düzeltme gayretinde olacağımızı ifade ederim.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin konuşması;

Değerli kardeşlerim, hem bireylerin hem de toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için temel olan katılım sürecinde, bilgi edinme, güvenlik, ulaşım, bakım gibi hizmetlerin önemi büyüktür. Çevre, kültür, sanat, gençlik, çocuk, eşitlik, istihdam, afet yönetimi, mekansal gelişim ve sosyal yardım gibi tüm yerel yönetimlerin ortak faaliyet alanlarıdır. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler sadece kendi ilçemizin değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte bunu hep birlikte deneyimlediğimiz İstanbul ve Türkiye olarak da görmüş bulunmaktayız.

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda, gelecek 5 yıl için Küçükçekmece'ye hizmet etme görevini devraldıktan sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile bu görevi ikinci bir 5 yıl daha devam ettirecek olmanın gururunu ve sizinle birlikte çalışacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yürekliliğimiz boyunca şehrimizin geleceğini şekillendirmek için sizlerle birlikte çalışacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Her birimizin bu kutsal görevi yerine getirirken göstereceği özveri ve katkıların farkındayım ve bu yolda sizlerle duyduğum güven tamdır.

Bu vesileyle, İstanbul Büyükşehir Meclisimizde komisyonlarda görev alan tüm meclis üyelerimize ve meclis üyesi arkadaşlarıma ayrıca tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte Küçükçekmece'mizi refah içinde daha güzel bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim.

Büyükşehir Belediye Meclisinin grup seçimleri dün tamamlanmıştır. Her iki meclisimizden görev yapmak üzere görevlendirilen arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Özellikle burada Meclis Başkanlığımızı yapan ve İstanbul Büyükşehir Meclisi ikinci başkanlığına seçilen Gökhan Bey'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ayrıca uzun yıllardır içerisinde çalışan ve başarılı çalışmalar yürüten, bu dönemde İstanbul İmar Komisyonu ve İBB İmar Komisyonu başkanlığına seçilen Sedat Özkan Kardeşimi de tebrik ediyor, başarılarını diliyorum.

Bu süreçteki başarılarımız ve gelecek için planlarımız sadece bir yılın özeti değildir, aynı zamanda geleceğe yönelik bir taahhüttür. Bu taahhüt çerçevesinde, Küçükçekmece'nin stratejik planlaması ve performans değerlendirmelerini detaylı bir şekilde ele alarak sürekli gelişimimize nasıl katkıda bulunduğunu açıklamak isterim. Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin ulus ve esaslar hakkında yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız 2020-2024 stratejik planımız, 2023 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporu Küçükçekmece'mizin 2023 yılı adımlarını anlatmaktadır. 2023 yılı performans programı içinde yer alan hedeflere ait veri girişleri, yıllık bazda üçer ay dönemler halinde Strateji Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde müdürlükler tarafından girilmiş olup, izleme ve değerlendirme sonuçları toplanarak konsolide raporlar oluşturulmuştur.

2019'dan 2024'e geçen tüm bu süreçte, eşitlik, adalet, yaşam ve ölüm gibi kavramları yeniden sorguladık. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklardan tutun depreme, savaşlara ve hafızalar silinmeyecek 5 yıl yaşadık ve halen de yaşamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki, savaşlar bitmiyor, masumlar ölmeye devam ediyor, çocuklarımız öldürülmeye devam ediyor. Küçükçekmece'me baktığımızda, Türkiye'yi; Türkiye'ye baktığımızda, Küçükçekmece'yi görüyoruz. Çünkü Küçükçekmece, Türkiye'nin bir aynasıdır ve çok kültürlülük açısından Türkiye'nin genel durumu ile paralellik göstermektedir. Günümüz Türkiye'sinde karşılaştırdığımızda, açlık ve yoksulluk gelmektedir.

Bu bağlamda, sıkça karşılaştığımız "iktisat" kelimesi Osmanlıcadan gelen, "dengeli olmak, aşırıya gitmemek" anlamına gelir. İktisat bilimi, toplumdaki kıt kaynaklarla insan ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için rehberlik eder. Hem Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak hem de iktisat mezunu bir bürokrat olarak, şehrimizin kaynaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanma konusunda büyük bir sorumluluk hissediyorum. Projelerimizi gerçekleştirirken, her zaman ihtiyaç ve faydayı göz önünde bulundurarak tüm Küçükçekmece'lilerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğimi bilmenizi isterim.

Değerli kardeşlerim, Küçükçekmece Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren eşitlik ve adalet kavramlarını hep önemsedik. Eşitlik, çevresel bozulma ve iklim istikrarsızlığına ek olarak, popülizm, çatışma, ekonomik belirsizlik ve güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde, Küçükçekmece'lilerin güven tazeleyerek geçen 5 yılın üzerine tekrar Belediye Başkanı olarak seçilmek ve görevim devam ediyor olmak, Küçükçekmece'm karşı sorumluluklarımı artırmıştır.

2019 yılında göreve geldiğimizde belirttiğimiz "Kentte Eşitlik, Kent Adaleti, Kente Saygı, Kente Sevgi" mottosuyla yola çıkarak, her bir projemizi ve hizmetlerimizi bu temel değerler üzerine inşa ettik. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca bu motiflerle işaret ettiğimiz "Kent Hakkı", yani Küçükçekmece'nin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın kent yaşamından adil ve eşit şekilde faydalanabilmesi garantisi, bizim için önemlidir. Bu anlayış, kentimizin her bireyinin yaşam kalitesini yükseltmek, herkes için adil ve ulaşılabilir hizmetler sunmak anlamına gelmektedir.

Küçükçekmece Belediyesi olarak, şehir planlama ve hizmet sunum süreçlerimizde vatandaşlarımızın seslerini dinlemek, onların ihtiyaç ve önerilerini her zaman önceliklendirmek temel prensibimiz olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Ulaşımdan yeşil alanlara, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda erişebilirlik ve yüksek standartlarda hizmet sunma hedefiyle, kentte yaşayan herkesin bu hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemde, Küçükçekmece Planlama Ofisimiz ile yapacağımız projelerde, kentte eşitlik, adalet, sevgi ve saygı ilkemizden hareket ederek, hizmetlerimizi her gün bir adım daha ileriye taşımak hedefimizdir. Hedefimiz, kentin yaşamına katılımı artırmak, kentsel alanların ve hizmetlerin değişen ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi ve aynı zamanda kapsayıcılığın genişletilmesiyle doğru orantılıdır.

Hizmet yelpazemizi ve kapasitemizi artırırken, kültür ve sanatta yoksun kalmamaları, eğitimde, sosyalde, hayatta, sporda, sağlıkta kısaca Küçükçekmece'lilerin belediye hizmetlerinden eşit faydalanmasını sağlamak için bu gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu tüm olumsuzlukları yaşayarak ve fakat bunu hizmetlerimize asla yansıtmak, kimseyi mağdur ve mağrur etmedik. Değerli kardeşlerim, stratejik planda yer alan 7 adet tema, temalara bağlı 10 adet amaç ve amaçları gerçekleştirmek üzere 79 adet hedef ve 481 performans gösterilmiştir. Hedeflere ulaşmak için 178 adet faaliyet ve proje hayata geçirilmiştir.

Maliyetlerin artmasına karşılık gelirlerin artmadığı bir dönemdeyiz. Ekonomik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan enflasyon ve piyasa koşullarında meydana gelen gözle görülür artışlara rağmen, stratejik hedeflerimizin %1.5'lik bir başarı oranına ulaşmıştır. 2023 yılı başarılı bir şekilde tamamlanmış, özellikle altını çizmek istediğim bir noktada, bizim faaliyet programlarımız birbirleriyle kıyaslanabilir, faaliyet raporlarımız stratejik plana entegre bütçe ve saha verileri ile de örtüşen faaliyet raporlarıdır.

2023 yılı mali verilere dönecek olursak, 2023 yılı mali yılı gelir-gider bütçemiz 2 milyar 850 milyon TL olarak tasarlanmış, meclisimizin onayı ile de yürürlüğe konulmuştur. Gider bütçemiz 2 milyar 838 milyon 769 bin 188 lira 93 kuruş, yani %99.61 oranında gerçekleşmiştir. Gelir bütçemiz ise 2 milyar 493 milyon 744 bin 773 lira olarak, yani %87 oranında gerçekleşmiştir. Bu başarının inşasında yer alan tüm meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, şeflerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma özel olarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

20 yıllık raporun hazırlanma sürecinde Strateji Geliştirme Müdürlüğümüze özellikle çalışmalarındaki büyük gayretleri ve katkılarından dolayı müdürlüklerimizde görevlendirilen faaliyet raporu hazırlama ekibi üyelerine, Meclis Denetim Komisyonu raporu hazırlayan Meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, tüm paydaşlarımıza ve hizmetlerimizde bize güç veren tüm Küçükçekmecelilere teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemimiz bir kez daha hayırlı olsun. Şimdiden yapacağımız çalışmaların şehrimize katkı sağlamasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.

Sayın Başkan, bu bütçe kıyaslaması çok fazla yapıldığı için buradan başlamak isterim. Şimdi birkaç bilgi vereceğim. Bu sadece bilgilendirme niteliğindedir, şov veya siyasi değildir. Bilgilendirme şu: AK Parti Küçükçekmece Belediyesi'nin son bütçesi, yani 2018 yılında yapılan bütçe; bütçe 570 milyon TL, gerçekleşen gider 560.326.228, gerçekleşen gelir 472 milyon 969.443, bütçe açığı 87 milyon 356 bin 785. Bahsettiğim şey 2018. Peki bütçe açığının yüzde olarak oranı ne? Bütçeye oranı %116. 2018 dolar kuruyla bunu söylersek, bütçe açığımız 21 milyon 498 bin 941 dolardır.

2023 yılı... Biraz sonra şeyleri okuyacağım size, ama peşinden söyleyeyim. 2023 yılı açığı dolar bazında 10 milyon 596 bin 572 dolardır. 2018'deki 21 milyon küsler... Söylemiyorum hatta 22 milyon. 2023'teki 10 milyon 596 bin dolu... Peki bu yıllar içerisinde diğerlerine bakarsak nasıl olmuş? Örneğin, 2020 yılı bütçe 660 milyon, gerçekleşen gider 638 milyon 0.77, gerçekleşen gelir 562 milyon 98.10, açık 75 milyon 026 bin 967 TL. Bütçeye oranı ne? %111.76. 2022'deki 2021 yılı bütçe 765 milyon TL, gerçekleşen gelir 852 milyon 4.605, gerçekleşen gider 759.759 milyon 49.472 TL. Bütçe fazlası 92 milyon 965 bin 133. Bütçenin bütçeye oranı %1111, yani 11 bütçe fazlası var. Devam edelim. 2022 yılı bütçe 1 milyar 415 milyon TL, gerçekleşen gider 1 milyar 404 milyon 324.424, gerçekleşen gelir 1 milyar 338 milyon 697 bin 850. Bütçe açığı 65 milyon 626 bin 574. Peki bütçeye oranı ne? %467. 2023 yılı, yani son bütçe 2 milyar 850 milyon TL, yani ek bütçeyle beraber, gerçekleşen gider 2 milyar 838 milyon 769 bin 1181, gerçekleşen gelir 2 milyar 493 milyon 744 bin 773. Bütçe açığı 345 milyon 24 bin 48. Bütçeye oranı %122. Bir başka bilgi daha vermek istiyorum. Genelde böyle işleri sevmiyorum ama bilinmesi açısından, ülkenin içerisinden geçmiş olduğu iktisadi durumun ne olduğunu daha iyi anlamamız açısından bunu vermek zorundayım. 2023 yılı merkezi bütçe giderleri 5 trilyon 210 milyar TL, gelirler özür dilerim, gelirleri okudum. 5 trilyon 210 milyar, giderler 6 trilyon 585 milyar. Bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar. 2022'ye göre %122.3 giderler artmıştır. Bütçe açığı ortalaması %30. Yani biz genel bütçenin dışında değiliz, biz Türkiye'nin genel anlamdaki iktisadi durumundan ayrılan, bir yerel üretim değiliz. Onun için bütün bunları değerlendirirken, hiç arkadaşlarımızın da bu konular üzerinde daha fazla durmasını tercih ederim.

Şöyle diyelim, giderler konusunda... Biraz sonra sorularda kısaca vermiş olduğum cevaplarda 20 bütçe farkı söylemiş oldu. İnsan Kaynakları arkadaşlar, 2019 yılında göreve geldiğimde işçinin maaşı 2.000 TL'ydi, şimdi yaklaşık 30.000. 2019'da göreve geldiğimizde ki buradan personel itirazı gelebilir, ona da biraz sonra maddi sırası geldiğinde cevap vereceğim. Toplam 12 ayda 2019'un 12 ayında ödemiş olduğumuz toplam maaş 8,5 milyon lira, şu anda ödediğimiz 138 milyon TL. Yani yaklaşık %166 gibi katlanma oranları var. Hani şeyin bütçesi... Eee, soruldu. "İnsan kaynakları bütçesi?" İnsan kaynakları bütçesi, enflasyondan ve asgari ücrete gelen zamlardan kaynaklanmaktadır. 2023 personel sayısındaki artış? Evet, doğrudur. 2023 yılında hizmete sunduğumuz yeni hizmet binalarımız vardır, bu hizmet binaları için alınan personeldir. Zaten arkadaşımız da söyledi. Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Eğer bir belediyede, eğer bir kamu kurumunda çalışmadan para alan yoksa, yani buna halk dilinde "bankamatik" deniyor, öyle değil mi? Böyle birisi yoksa, belediye büyümüşse, bence iki şey konuşulmaz. Birincisi, personel sayısı. Eğer bunlar yoksa... İkincisi de, eğer belediye ödeme kolaylığı içerisindeyse. Eğer kamu kurumunda bu borcundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ve ödeme kabiliyeti üst düzeydeyse, e o borcundan da konuşulmaz belediyenin. Diyelim ki birileri getirdi bugün bize çuvallarla dolar verdi, "al bunu belediye, hibe ettim" dedi. Biz de çağırdık bütün herkesi, bütün devlete, kamu kurumlarına, müteahhit, nereye varsa, borçlarını sıfırladık. Müteahhit de dedi ki, "ulan, çabuk ödüyorlar bu paraları, şu hakedişini de hemen yetiştireyim, belki arkasından öderler. Yarın 30 milyon, milyon gelebilir." Yani kamu kurumunun borcunun sıfırlanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bu seçim döneminde de biraz abartılı bir şekilde, ne yazık ki, konuşuldu. Doğru değil. Doğru değildir. Ne belediyenin şu kadar borcu var, rakamları doğruydu, ne belediyede binin üzerinde insan belediyenin yolunu bilmeden bankamatik olarak maaşını alıyor dediği asla doğru değildir. Israrla ve inatla söylediğim 10 tanesinin ismini getirin diye getiren olmadı. 10 kişi kim bu? Ya belki ben de katılmışım, ben de bu eleştiriyle bu şekille kendimi düzeltebilirim diye, ama gelen giden olmadım, benim üzerimde ne demek ya? Bin üzerinde dediğin zaman, yaklaşık sen %25, %26 çalışmadan belediyeden maaş alan personel diyorsun. Bunlar doğru bir yaklaşım değildir. Her zaman söylediğim gibi, siyasetin abartısı vardır. Ama siyaset yalanı yürümez, yürümediğini gördü. Bunlar hiç kimse inanmadı, kaldı ki vatandaştan. Bana 5 tane eleştiri yapacak, yani 570.000, yaklaşık 57'e bui olmamıştır, kimseyi ilgilendirmez.

Şimdi gelelim personel sayısını söyledim. İstihdamda gerçekten gereksizlik yoktur, takip ettiğimiz bir meseledir. Ak Parti grubu tarafından da takip edilmesi işimizi kolaylaştırır, mutlaka takip edilsin. Ama böyle bir personelin olmadığını biliyorum. Otopark gelirlerinin ne durumda olduğu... Otopark gelirleri yaklaşık 7 milyon civarındadır ancak otopark inşaatına ya da otopark yapımına henüz daha başlanmamıştır. Özel Müdürlüğünün bütçesinin artışı, personel ücretlerine gelen zamlardan kaynaklanıyor ki diğer müdürlükler de aynıdır. Yani İnsan Kaynakları Müdürlüğü aynı, Özel Kalem Müdürlüğü aynı, Fen İşleri, Kadın Aile Destek Hizmetleri, Bahçeler gibi müdürlüklerin bütçelerinin azalması çok normaldir. Özellikle Destek Hizmetleri'nde yüklenmişiz, bazı şeylerin tamamlanması ile ilgili geçmiş yıllarda yapıldı artık o kadar ihtiyaç yok diye, onların bütçeleri %15-20 civarında azaldığının farkındayız. Tahsilatlarda %27 azalma? Evet, doğrudur. Keşke azalmış olsaydı ama biraz önce de söylediğim gibi ülkenin iktisadi durumundan dolayı insanların vergi ödeme durumunda olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Sonuç itibariyle biz de bu tahsilatları vatandaştan topladığımız vergilerle gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı ek bütçe nereye harcandı? Ağırlıklı olarak insan kaynaklarına... Milyon üzerinde insan kaynaklarına e harcadığımızı biliyorum, gerisi diğer şeylerde harcanmıştır diye düşünüyorum. Tam net bir bilgim şu an yok ama insan kaynaklarının yarısından fazlasının olduğunu biliyorum. Bahçeler Müdürlüğünde yapılan ihalenin tek firmaya verilmesi? Yani 70 küsür milyon liralık ihalenin tek firmaya verilmiş olduğu... Değerli arkadaşım, bunun zaten 60 milyon lirası tek ihale. Onun için, yani tek firma değil, tek ihale. O tek ihale açılmış ve o firma almış 6 milyon liralık ihale. İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki farkı ben de bilmiyorum, ben de araştıracağım. 150.000'e 1 değil, 250 plak alındı o bir değil, orsa ben farkında değilim. 250 plak alınmıştır. Konserler aynı firmalar üzerinden dediniz ama bu genelde böyledir. Yani organizasyon firmaları genelde böyle küçükler, ya hangi yaş grubuna hitap ederse istekleri hemen işte İsuzu istiyoruz, bağı olduğu organizasyon firmaları da aynı firmalar. Dolayısıyla, hakikaten ben de bu konuyla ilgili, ben de bunu araştırmak, sormak istemiştim ama ben de bu şekilde bilgi aldım. Gerçekten böyle, şu, şu, şu sanatçılar isteyen aynı firmayla çalışmak zorundasın, değiştiremiyorsan, ya da başka bir yerden ihale edemiyorsun.

Son olarak, sorular içerisinde kaçırdık mı, ama son olarak meclisimizin canlı yayınlanması... Evet, bu başlamıştık zaten, canlı yayına başlamıştık, biliyorsunuz. Ancak, bu canlı yayın olduğu zaman sadece buraya değil, bu tribüne değil, Küçükçekmece'nin tamamına hitap ettiği için bazen gereğinin dışına çıkan konuşmalar... Hani derler ya, tribün konuşmalar yapıldığı için çok verimli olmadığını düşündük, yeniden konuşulabilir mi, yeniden tartışılabilir mi, yeniden canlı yayına geçilebilir mi? Evet, geçilebilir, konuşulabilir. Bana da bilgi gelirse, ben de o, özellikle grup başkan vekilleri ve Meclis Başkan vekilimizin karşılıklı anlaşmasına, ben de saygı duyarım, yayınlanabilir. Değerli kardeşlerim, denetim ve performans raporuyla ilgili görüşmelerimiz devam edecek. Benim arz ettiğim ve istediğim, bu meclisin 2019-2023 yılları arasındaki seviyesini koruyabilmek... Hiç şüphe yok ki, herkesin siyaset yapma hakkı vardır, ama hep söylediğimiz gibi, bu bir seviye ister diye düşünüyorum. Henüz daha görüşülmeden, henüz daha sorulan soruların cevabı alınmadan, acaba ben öyle düşündüm, öyle değilse düzeltebiliriz. Acaba, ben siyaseten Meclisi değil, siyaseten kendimi nasıl gösteririm, bir adım nasıl çıkarırım anlayışı içerisinde... Cevaplanmamış soruları sosyal medya üzerinden yaygınlaştırmak, bence çok doğru, hatta hiç doğru olmamıştır. Bugünden sonra, yarın yayınlayabiliriz, bir cevap verilemediyse, doğru cevap verilmediyse, tatmin olmadıysanız. Yarın yayınlayabilirsiniz, bunun yetkilileri var, sorumluları var. Henüz daha o sorular sorulmamış, onların cevapları alınmamış, doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. İkinci o sevdiğim arkadaşımdır. Sevdiğim arkadaşıma bir tavsiyem var: Beni siyasete çekmek istiyorsan, doğru bir yolda değilsin. Onu söyle, ben oraya girmek istemiyorum. Görev sürem içerisinde siyasetin o arenasına çok fazla girmek istemiyorum. Ama bence, beni o siyasetin ortasına çekmeye çalışan her şeyi konuşarak, her şeyi anlaşarak, her şeyin doğrusunu yaparak, her türlü sorunlarımızı hem ilçemizde, hem ülkenin sorunlarını çözmemiz mümkündür. Gerçekten mümkündür, ben böyle bir iddia içerisindeyim. Ama birbirimizi anlamaya çalışacak eleştiri, biz oradan besleniriz. Ben eleştiriden beslenirim, doğru bir siyasetçi olduğumu düşünüyorum. Akıllı bir siyasetçi olduğumu düşünüyorum ki, oradan beslenirim, tabii ki. Ama haksızlık olursa, ya... Bunu da takdir edersiniz ki, kabullenmek çok mümkün değildir. Haksızlık etmeyeceğiz. Kampanya döneminde biraz haksızlık ettiğinizi, sizlerle olan münasebetim dayanarak söyleyebilirim. Haksızlık ettiniz bana, yani. Yanı başınızda bu şeyler söylenirken sessiz kaldınız, uyanmadınız, bunlara gerek yok. Bunlar doğru değil, bu belediyede bir şeyin üzerinde binin üzerinde çalışan yoktur denmedi, ama değerli kardeşlerim, buna bu vatandaş pim vermedi, vermeyecek, asla vermeyecek. Çünkü öyle şeyler olmadı, kaldı ki onu da çok yakından ilgilendiriyor.

Ama ben, bu ağrına gitti mi gittim. Hak etmediğimiz eleştirilerde. Bunlar doğru değil. Bir diğeri, hiç şüphe yok ki, performans raporumuzu, denetim raporumuzu konuşacağız, üzerinde tartışacağız. Bunlara hiçbir itirazım yoktur. Ama şunu da hatırlatmak isterim, bundan yaklaşık 15 gün önce, toplu yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı da teraziye koyarak notumuzu vermiştir. Bir diğeri, bu tartışmış olduğumuz konular üzerinde, buu çok güvenerek, bilerek söylüyorum. Sayıştay, daha seçimden çok az önce ayrıldı Belediyesi. Bir gün bekledi. Ben o gün yoktum, bana teşekkür etmek için beklemişler. Bu konuyla ilgili, bir daha o tarihe kadar bir araya geleceğimizi bilerek söylüyorum. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ulusça kutlu olsun. Ayrıca, gene o gün, sanıyorum şeye denk gelmiyor. 1 Mayıs emek ve dayanışma günümüz şimdiden kutluyor, tebrik ediyorum hepinize. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilindiği gibi, yerel yönetimler, Merkezi bütçeden pay alıyorlar. Yaklaşık %5 oranda bir pay alıyor. Ancak, bu bir sabit bir pay değildir, yani toplanan vergiye göre gelir. Bu sene almış olduğu aynı aydaki şeyi, bir dahaki sene aynısını alabilirsin, enflasyon farkı olmasına rağmen az vergi toplanmıştır, kriz vardır, başka bir şey vardır. Dolayısıyla, İller Bankası'ndan gelen payların da bir önceki yıla, bir önceki yıla aynı oranda gelmediği, ülkemizdeki iktisadi durumun, yani krizin sebebidir. Ben bunu söylemek istedim, ama herhalde yeterli açıklamayı yapamamış. Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Editör: Editör Yazar