Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), hazırladığı 100 maddelik Anayasa teklifi ile Türkiye'de il sayısının da artırılması yönünde çalışma yürütüyor. MHP'nin teklifi kabul edilirse hangi ilçeler il olacak ve il olmak için hangi şartlara ihtiyaç var?

"100 İL, 1000 İLÇE"

Grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi;

"Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır.

Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."

TÜRKİYE'DE İL OLMA ŞARTLARI

Türkiye'de bir yerin il statüsüne yükselmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İl olma şartları Türkiye'de yasalarla belirlenmiştir ve aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulur:

1- Nüfus: İl olmak için öncelikle belli bir nüfus sınırını aşmak gerekmektedir. Nüfus sınırı her il için farklı olabilir ve zamanla değişebilir. Örneğin, 2021 yılında Türkiye'de il statüsüne yükselmek için genellikle 750.000'in üzerinde bir nüfusa sahip olmak gerekmektedir.

2- Ekonomik Potansiyel: İl olmak için ekonomik potansiyele sahip olmak da önemlidir. Bölgenin ekonomik faaliyetleri, sanayi, ticaret, tarım gibi faktörler dikkate alınır.

3- Altyapı: İl olacak bir yerde ulaşım, sağlık hizmetleri, eğitim gibi temel altyapı hizmetlerinin bulunması önemlidir. Yollar, demiryolları, havaalanları gibi ulaşım ağına sahip olmak da değerlendirilen faktörler arasındadır.

4- Sosyal ve Kültürel Hizmetler: İl olacak bir yerde sosyal ve kültürel hizmetlerin sunulabilmesi önemlidir. Bu, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, müzelerin, kütüphanelerin, tiyatroların, spor tesislerinin bulunması gibi unsurları içerir.

5- İdari Kapasite: İl statüsüne yükselmek için yerel yönetimlerin gerekli idari kapasiteye sahip olması gerekmektedir. İlçe ve beldelerin iyi bir şekilde yönetilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi önemlidir.

6- Siyasi İrade: İl olma sürecinde siyasi irade de önemlidir. İlgili yasa düzenlemelerinin yapılması ve gerekli politik desteğin sağlanması gerekmektedir.

Bu faktörler göz önüne alınarak, bir yerin il statüsüne yükselmesi için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ilan edilen yasal süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin başvurusu, incelemeler, değerlendirmeler ve karar süreçleri il olma sürecini kapsamaktadır.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İşte il olmaya aday olan o ilçeler:

Polatlı, Ankara
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Midyat, Mardin
Siverek, Şanlıurfa
Ergani, Diyarbakır
Cizre, Şırnak
Nazilli, Aydın
Edremit, Balıkesir
Alanya, Antalya
Manavgat, Antalya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
İskenderun, Hatay
İnegöl, Bursa
Ünye, Ordu
Kozan, Adana
Fethiye, Muğla
Erciş, Van
Tarsus, Mersin
Akhisar, Manisa
Çorlu, Tekirdağ
Ereğli, Konya
Elbistan, Kahramanmaraş

MHP'NİN 100 MADDELİK ANAYASA TEKLİFİ

MHP Lideri Bahçeli'nin verdiği bilgiye göre partisinin yeni anayasa önerisinin temel özellikleri şöyle:

- Yeni anayasa önerisi "Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları ve Son Hükümler" şeklinde dört kısım ve 100 maddeden oluşuyor.

Meclis güçlüyse Avcılar da güçlü olur! Meclis güçlüyse Avcılar da güçlü olur!

- Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, "Devletin şekli ve nitelikleri" mevcut anayasadaki gibi aynen korunarak birinci maddede düzenleniyor, maddenin son fıkrasında "Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü düzenleniyor.

- Anayasa'nın ikinci kısmında "Temel Hak ve Ödevler" düzenlendi. Birinci bölümde tüm haklara dair ortak rejimi belirleyen "Genel Hükümler" yer alırken, ikinci bölümde "Haklar ve Hürriyetler" başlığı ile temel hak ve hürriyetler "sınıflandırılmadan" en geniş şekilde güvenceye kavuşturulması hedefleniyor.

- Anayasa'nın üçüncü kısmında, üç bölüm halinde "Cumhuriyetin Temel Organları", yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenleniyor. Yasama organı için "Milli birliği sağlama", yürütme için "kurumsallaşmış başkanlık sistemi", yargı için "bağımsız ve tarafsız yapılanma" anlayışı ön plana çıkarılıyor.
 

Editör: Editör Yazar