Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu müdürü iken İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yazıcı’ya verilen ceza mahkeme tarafından iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi

Mahkemenin kararında Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şubesi de büyük rol oynadı.

BAŞAR SÜRECİ ANLATTI

Hürriyetçi Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Uğur Başar süreci anlattı.

Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu müdürü iken İlçe Milli Eğitim Müdürü ve üyesi oldukları sendikalarının desteği ile okulda huzuru bozmaya çalışan öğretmenler için soruşturma talep eden Okul Müdürü Hasan Yazıcı’nın yapılan soruşturma sonucunda bu öğretmenler ile birlikte idari ve disiplin cezaları ile tecziye edilmişlerdir. Okul müdürünün okuldaki huzuru tesis etmek üzere kendisinin bizzat talep ettiği inceleme sürecine öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendika ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün etkisi ile okul müdürüne haksız ve hukuksuz olarak verilen disiplin cezası İstanbul 2. İdare Mahkemesi “…isnat edilen sübuta ermediği, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak disiplin cezası işlemi tesis edildiği görüldüğünden…!” dava konusu işlemin iptali yönünde karar vermiştir.

Okul Müdürü Hasan Yazıcı ve öğretmenler hakkında getirilen idari teklif olarak okul değişikliğinin uygulanma sürecinde aynı soruşturma sonucu yer değişikliği teklifi getirilen beş öğretmen Küçükçekmece ilçesi içerisinde yer değiştirmeleri yapılmış olması nedeniyle kendisinin de %95 engelli çocuğunun olması nedeniyle ilçe içerisinde uygun bulunan okula yapılması yönünde dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 06/06/2022 tarih ve 51154486 sayılı dilekçesi ile talepte bulunmasına rağmen Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürünün hasmane tutumu neticesinde sağlık özrünün bulunması ve bunu belgelemesine rağmen ilçe dışında bir okula kararnamesi çıkarılarak haksız ve mevzuata aykırı şekilde yer değişikliği uygulanmıştır. Okul müdürü ve öğretmenlere getirilen teklif eşit olmasına rağmen uygulamada eğitim bir sen üyesi öğretmenler korunmuş, asıl mazereti bulunan okul müdürü ise ikinci kez haksız uygulamaya maruz bırakılmıştır. KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Editör: Editör Yazar