Türkiye’den Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) ve Şişli Belediyesi ile Yunanistan’dan da Küçük Asya İncelemeleri Merkezi (KMS) ve Azınlık Grupları Araştırma Merkezi’nin (KEMO) paydaşlığında; Lozan Mübadelesi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa” konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi.

1-2 Nisan tarihlerinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen sempozyuma; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Kanada üniversitelerinden 36 akademisyen ve araştırmacı ile bağımsız araştırmacılar katıldı.

Mübadele konusu çok yönlü tartışıldı

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 100. yılında düzenlenen bu sempozyumda mübadele konusu çok yönlü masaya yatırıldı.

Sempozyumda önemli şu soruların yanıtları akademisyenlerin sunumlarıyla yeniden ele alındı:

·         Zorunlu göçün tarihsel şartları nelerdi?

·         20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa’daki diğer imparatorlukların yıkılmasının, göç hareketleri ya da zorunlu göç üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

·         Siyasal yaklaşımların geri dönülemez şekilde değişimi ve ulus - devlet süreci yeni yüzyılın kurgulanmasında nasıl bir etki yarattı?

·         Bu süreçte zorunlu göç şart mıydı?

·         Mübadele insan haklarına ne kadar uygundu?

·         Halklar üzerinde ne gibi travmalar yarattı?

·         Zorunlu göçün ülkelerin ekonomik ve toplumsal yaşamlarında ne gibi tahribatları ya da katkıları oldu?

·         Vatanlarını terk eden halkların kendileriyle birlikte götürdükleri kültürel zenginlik, geride kalan ülkenin çoğulcu yapısı üzerinde ne gibi tahribat yarattı ya da gittikleri ülkelere neler kattı?

·         Geride bırakılan tarihi ve kültürel miras ne kadar korundu?

·         Mübadillerin sonraki kuşakları bu mirası nasıl anlamlandırıyor?

“MÜBADELE ŞART MIYDI?”

Prof. Dr. Zafer Toprak, “zorunlu yerinden etmenin”, Nürnberg Mahkemeleri’nden sonra ciddi bir insan hakları ihlali ve suçu olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

 KESKİN: MADDİ VE MANEVİ YIKIM OLDU

 Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de sempozyumun sonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında önemli konuların altını çizdi. Mübadeleye tabi tutulan halkların yaşadıkları zorlukları değerlendiren Keskin, bu konuda şunları aktardı: “Mübadeleye tabi tutulan kişilerin karşı karşıya kaldıkları büyük bir maddi ve manevi yıkım söz konusu… Mekânsızlaşma, itibarlarını ve statülerini terk etmeleri, mülklerini kaybetmeleri, sağlık sorunları, adaptasyon sürecinde yaşadıkları büyük sıkıntılar, gittikleri ülkelerde potansiyel düşman olarak görülmeleri ve zorbalığa maruz kalmaları, dil sorunu, vatan hasreti gibi pek çok alt başlıkta bu büyük yıkımının nedenlerini bulabiliriz.”

MÜBADELENİN AYAK İZLERİ SERGİSİ AÇILDI

Sempozyumun gerçekleştirdiği Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi Fuaye Alanı’nda; Karikatürist Semih Poroy'un "Mübadelenin Ayak İzleri" isimli karikatür sergisi de açıldı. Mübadelenin metninin 19 maddesinin karikatürlerle anlatıldığı ve Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, 9 Nisan'a kadar Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde açık olacak. KENT YAŞAM HABER MERKEZİ

Editör: Editör Yazar