Bizim değil, yabancı devletlerin söylediği sözler aslında bizim bugün dahi farkına varamadığımız o büyük insanına söylenen sözleri okuyunca insan farklı bir boyutta düşünce yolculuğuna çıkıyor.

Bu vatanın her adım toprağında, her damla suyunda, yaptığımız her işte Atatürk’ün izi  var..

Dünyada en çok sevilen, en çok saygı gören, tüm dünyanın önünde şapka çıkardığı tek lider Atatürk…

Tarihte adına bu kadar kitap yazılan, yaşamın her alanında eşsiz bilgisi bulunan yine tek lider Atatürk…

Ne kadar övünsek azdır.

Ruhun şad olsun Ulu Önder Atatürk…

*

Dış Basında Atatürk için söylenen bazı sözler…

*

Italyan Gazetesi, / “Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor…”

Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı / Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

The Fortnightiy, Londra / Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klâs oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

The Spectator Dergisi, İngiltere / Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

Observer Dergisi, İngiltere / Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Sunday Times Gazetesi, İngiltere / İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

Word Price, İngiltere / O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

National Tidense Gazetesi(Danimarka,1938) / Atatürk, kişilik ve yeteneğin dev gibi bir simgesiydi.

Massagero Gazetesi (İtalya 1938) /  Çökmüş bir ülkeye geçmişin tarihsel değerini geri veren Atatürk olmuştur.

Gazete Polka(Polonya 1938)/ Atatürk Türkiye'yi utanma ve çöküntüye uğramaktan kurtardı.

Eleyyam Gazetesi(Suriye 1938) / Atatürk'ün ölümü yalnız Türk Ulusu için değil, O'nun örneğine çok muhtaç olan bütün doğu ulusları için de büyük kayıptır.

İzvestia Gazetesi(Rusya) / Atatürk'ün ölümü gerek Türkiye için gerekse bütün dostları için derinliği ölçülmez bir kayıptır.

DIE ZEIT (Alman Gazetesi) / Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını sezen muazzam yeteneği sayesinde, savaşın başarılı tek Türk Generali oldu. Savaş sonrasında da yeteneğini sürdürdü ve hayatinin en büyük girişimini başlattı. Yeni Türkiye'yi kurdu.

Tahran Gazetesi (Tahran, 21 Kasım 1938) / Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yasarlar. Böyle insanlar, bir kuşak için dogmatikleri gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi insanlar, uluslarının bu nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle yüzyıllarca uluslarının tarihlerine egemen olacak insanlardır.

Lloyd GEORGE (Ingiltere, 1922) / Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Su talihsizliğimize bakin ki, O büyük dahi çağımızda Türk Ulusuna nasib oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi.

Çang Kay SEK (Çin Cumhurbaskani,10 Kasim1923) / Atatürk'ün hayati ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün özgür uluslari için bir ilham kaynagi olmakta devam edecektir.

Tipos Gazetesi (Atina, 12 Kasım 1938) / Atatürk'ün Türkiye’de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir kimse yapmadı: Ne Cavour, ne Cromwel, ne de Washington... Atatürk'ün bulduğunu hiç kimse bulmadı ve Atatürk'ün yaptığını da hiç kimse yapmadı. İlham ettiği kimselere ve kendi prensiplerine göre yarattığı yeni kuşak, O'nun eserine devam edecektir.

Prof.Walter L.WRIHT Jr. / O, kişisel kazanç ve ün pesinde kosan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğrasan bir kahramandı.

Dness Gazetesi / Hiçbir ülke, yeni Türkiye'nin Ata'si tarafından başarılan yenileşme kadar hızlı  ve o kadar kökten değişme görmemistir. Böylesine insanlar yüzyıllar içinde yalnız bir defa görülür. Simdi Türkiye'nin tarihi bu essiz devlet adamının tarihidir.

John F.Kennedy (ABD Baskani, 10 Kasim 1963) / Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir ilan ve o zamandan beri korunması, Atatürk'ün ve Türk halkının isidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyetinin doğusu ve o zamandan beri Atatürk'ün, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basari ile gösteren bir örnek yoktur.

Uj. Magyar Gazetesi (Macaristan, 1938) / O'nun ölümü Türkiye'nin sarsılması olmayacaktır; çünkü bütün genç kuşak, Şefi tarafından çizilen yolu inançla ve coşkunlukla izlemektedir.

Times Gazetesi (İngiltere, 1964) / Atatürk'ün dünyanın gidisi hakkındaki görüşleri insani ürkütecek kadar doğru çıkmıştır.

ABD Başkanı Franklin Roosevelt (10.11.1963), “Asker-devlet adamı. Çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”
Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun, “ Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri kazanmıştır. O memlekete, bulunabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir.
İngiltere’de Daily Telegraph Gazetesi, “ Cumhuriyet Türkiye’sinin Devlet Başkanı Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: Alçak gönüllülük, yeterlilik ve başarı..”
İngiltere başbakanı D.Lyoyd George, “Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir .Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine illetine nasip oldu.(1922)

İran,Tahran Gazetesi, “ Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleri ile yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.” Amerikan televizyon kanalının ‘binyılın adamı’ seçmesi boşuna değil.
Japonya’nın The Japon Cohronicle Gazetesi, “ Yüzyıllardan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider.”

Yunanistan’ın Katimerini Gazetesi , “ Türkiye, dost ve düşmanların hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.”

Chicago Tribune / Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

New York Times / Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

Almanya/ O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. / Prof.Walter L.WRIHT Jr.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi / Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Almanya,-Berlin, Alman Ajansı / Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci) / Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Maurice BAUMANT(Profesör)/ Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Excelsior Gazetesi/ Çok büyük bir adamdı,  bir siyasi dâhiydi.

Le Jour-Echo de Paris/ Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

Noell Roger Gazetesi/ Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

Claude Ferrer(Yazar)/ Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

Fransa, Paris Basını/ Asırları aşan adam!

Albert LEBRUN/ Fransız Cumhurbaşkanı/ Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

Mercel Sauvage(Gazeteci) / Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekette, bulabilecek en şerefli isim O'na verilmiştir.

Gerrad Tongas(Yazar) / Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

Sanerwın Gazetesi  / Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

Paris-Le Temps / Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

Berthe Georges-Gaulis / Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

Claude FERRER-   Fransız Edibi/  O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir. 

İngiltere - The Fortnightly, Londra  /Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

Observer / Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Times Gazetesi/  O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.   

Afganistan - Emanullah HAN / Afgan Kralı / O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Belçika -  Libre Belgique gazetesi/ Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.

Bulgaristan-  Bulgar Dness Gazetesi / Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.

Çin / Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Danımarka - National Tidende Gazetesi  / Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

Kopenhag-National Tidende / Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Finlandiya - Hufvud Stadbladet Gazetesi / Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

Hindistan  - Star of India / Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

İran - Tahran Gazetesi / Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

İran Gazetesi  / Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

Ben Gurion /  İsrail Başbakanı (1963)/Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

İsveç -  Nya Dagligt Gazetesi / O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

İsviçre / Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. /Profesör MORRF

İtalya / Hayatının sonuna kadar Milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. /C.C.SFORZA

Japonya / Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. /Japon Times

The Japon Cohronicle / Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

Lübnan -  KERAMA /Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963) / Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Ennehar Gazetesi (1938) / Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

Pester lioyd Gazetesi/ Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

Mısır-  Egyptian Gazete /Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

Norveç  - Le Morgen Bladet Gazetesi / Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır

Pakistan- Eyüp Han/ Pakistan CumhurbaşkanıKemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...

Polonya - Gazeta Polska / O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.

Romanya -  Independance Romaine Gazetesi(12 Kasım 1938) Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır. 

Timpul Gazetesi(12 Kasım 1938) / Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Rusya -  Sovyet Başbakanı Kalinin / Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Suriye - Elifba Gazetesi/  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...  

El Tekaddum Gazetesi / Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

Yugoslavya  - Branko Aczemovic (Elçi) / Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

Yunanistan / Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

Ve son olarak Atatürk tanımı…

· Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

  • UNESCO’nun Atatürk tanımı

Ve son olarak Atatürk’ün sözü olsun…

“Cumhuriyet, kökü erdeme dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir.
Sultanlık korkuya, tehdide dayalı olduğu için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bundan ibarettir.” / Mustafa Kemal ATATÜRK