T.C Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi /
TADİV Başkanı /
Giresun Üniversitesi Eski Rektörü / Karabağ Doğumlu / 
Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi

Prof. Dr. Aygün Attar,

Azerbaycan Karabağ doğumludur. 1986 senesinde Bakü Devlet Üniversitesini bitirmiş ve 1988 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 1993 yılında Rusya Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör kadrosuna atanan Prof. Dr. Aygün Attar, bu yıllarda Yakın Çağ Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarih Araştırma Merkezi Başkanlığı, Tarih Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
 
Prof. Dr. Aygün Attar, 2007 yılında göreve başladığı Giresun Üniversitesi’nde 2010 yılına kadar Rektör Yardımcılığı yapmıştır. Giresun Üniversitesi’nin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından atanmış ilk dekanı olan Prof. Dr. Aygün Attar, 28 Mart 2012 tarihinde Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.
 
Ağırlıklı olarak Rus Arşiv Belgelerine istinaden Ermeni meselesi üzerinde araştırmalar yapan Prof. Dr. Aygün Attar, ayrıca Türkiye ve Jeopolitik, Türk-Ermeni İlişkileri, Yakın dönem Orta Asya Tarihi, Transkafkasya Tarihi, Genel Türk Tarihi, Rusya Tarihi, Yakın dönem Orta Doğu Tarihi ve Dış Türkler konularında uzmanlaşmıştır. Prof. Dr. Aygün Attar, 2000 -2006 yılları arasında T.C. Başbakanlığı Tarafından yürütülen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan Baş Arşiv İdaresi arasında yapılan anlaşmaya istinaden Türk Tarihinin ortak belgelere dayanılarak incelenmesine ilişkin çok sayıda projenin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.
 
Prof. Dr. Aygün Attar’ın, uluslararası ve ulusal alanda yayın yapan dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi ve yurt dışında ve yurt içinde yayımlanmış 8 adet kitabı bulunmakta olup, “A problem of modernity ARMENIANISM” kitabı 2019 yılında Avrupa’da yayınlanmıştır.
 
Prof. Dr. Aygün Attar’ın 2 adet kitabı Azerbaycan Eğitim Bakanlığı kararıyla üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Prof. Dr. Aygün Attar’ın 2006 tarihinde yayımladığı İran’ın Etnik Yapısı isimli kitabı Newsweek Türkiye Dergisi'nin 1 Kasım 2009 tarihli sayısında bugünü anlamak için okunması gereken 112 kitap listesinde yer almıştır.
 
2014 senesinde Oxford Socrates Ödülü alan Prof. Dr. Aygün Attar’a, yönetime geldiği 2012 yılından itibaren Giresun Üniversitesi'ne kazandırdığı Uluslararası kimlik vesilesi ile Oxford Liderler Zirvesi'nde 'En İyi Üniversite' ve 'Yılın Yöneticisi' olarak iki ödül tektim edildi.
 
Prof. Dr. Aygün Attar, Güney Doğu Anadolu ile ilgili çalışmalarında ülkemizdeki etnik kimliklere karşı birleştirici ruhun bilenmesini vurgulamaktadır. Çalışmalarındaki bu özellikler nedeniyle Gazeteci Yazar Taha AKYOL köşesinde, tarihimizin ‘’çokluk içinde birlik ‘’karakterini vurgulayan, duyguları kaynaştıran ve ‘“Türkiye’’ odaklı yeni bir tarih yazımını Prof. Dr. Attar başkanlığındaki bir komisyonca gerçekleştirilmesini önermiştir. Prof. Dr. Aygün Attar, uzmanlık alanı olan Kafkaslar bölgesinin güncel jeopolitik durumu ve özellikle Türkiye-Azerbaycan ilişkileri konusunda çok sayıda TV programına konuk olmuş, bilimsel toplantılara katılmış ve iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine yapıcı ve olumlu katkılar sağlamıştır.
 
T.C.Başbakanlığındaki iki yıllık görev sonrasında Prof. Dr. Aygün Attar 2019 yılı Kasım ayından Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine seçilmiştir.
 
Prof. Dr. Aygün Attar, bu zamana kadar aldığı tüm akademik ve idari görevleri başarı ile yönetmiştir. Türk Dünyası ile ilgili çalışmaları İran ve Azerbaycan kamuoyunca da yakinen takip ve takdir edilen Prof. Dr. Aygün Attar çok sayıda kıymetli araştırmalara imza atmıştır. Prof. Dr. Aygün Attar, Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi olan Prof. Dr. Aygün Attar evli ve üç çocuk annesidir.
 
Şu an T.C Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliği  görevini yürütmektedir.

TADİV vakfı başkanlığı süresince ulusal medyaya yansıyan 80'den fazla etkinliğe imza atmış,

Son 5 senede 100'den çok tv programında Azerbaycan Türkiye ilişkilerini ele almıştır .

Kendileri Ahmet Bey Ağaoğlu'ndan sonra Türkiye'de en yüksek göreve gelen Azerbaycan dogumlu vatandaşımızdır.

Oxford Soxrates Ödülü ve Yılın En İyi Yoneticisi Ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Aygün Attar’ın, uluslararası ve ulusal alanda yayın yapan dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi ve yurt dışında ve yurt içinde yayımlanmış 8 adet kitabı bulunmakta olup, “A problem of modernity ARMENIANISM” kitabı 2019 yılında Avrupa’da yayınlanmıştır.
 
Prof. Dr. Aygün Attar’ın 2 adet kitabı Azerbaycan Eğitim Bakanlığı kararıyla üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Prof. Dr. Aygün Attar’ın 2006 tarihinde yayımladığı İran’ın Etnik Yapısı isimli kitabı Newsweek Türkiye Dergisi'nin 1 Kasım 2009 tarihli sayısında bugünü anlamak için okunması gereken 112 kitap listesinde yer almıştır.

Prof. Dr. Aygün Attar, uzmanlık alanı olan Kafkaslar bölgesinin güncel jeopolitik durumu ve özellikle Türkiye-Azerbaycan ilişkileri konusunda çok sayıda TV programına konuk olmuş, bilimsel toplantılara katılmış ve iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine yapıcı ve olumlu katkılar sağlamıştır.

İlham Aliyev tarafından üstün hizmet madalyasıyla taltif edilmiştir.

(Rahmetli kardeşi 1.Karabağ savaşı Kubatlı Gönüllü Batalyon Komutanı)