Son yıllarda her şey yanlış ve yanlı esen bir siyaset rüzgarıyla öyle bir tersine döndü ki...

Doğru olan ne varsa, nice utanılacak eğrilere oyuncak olurken.

Haklı konuşan kim varsa, onlar da bir siyasal kumpas dürtüsüyle nice haksızlıklara yem oldu.

Ortada vicdanla mantığa sığmayan öyle bir acımasız insanlık kaldı ki...

"İnsafı nasıl bilirdiniz?" Diye soranlar bile tek tek yok olup gitti.

Çünkü ortada insaf kalmadı.

Çünkü ortada insanlık kalmadı.

Hiç insafın olmadığı yerde insanlık ayakta kalır mı?

İnanç, ahlak ve hukuk gibi en temel sosyal normların, bir insafsızlık ortamında yaşaması mümkün olmayacağına göre. 

Elbette ki her şey tersyüz olur. Elbette ki kokan tuzla kuruyan insafın yokluğu,  bir haksızlık prangası olarak nice onurları yaralar. 

Yaralandık, hem de nasıl yaralandık... Fert fert... Toplum toplum yaralandık.

Yetmedi yaşadığımız doğayı da yaralayıp yaşanmaz hale koydular.    Bu bir organize saldırıdır biline.. Yurt dışından ve yurt içinden ortaklaşa bir organize saldırıdır. 

Bölüp parçalayıp yönetme... Yoksullaştırıp  susturma siyasetiyle yapılan bir tarihi kin ve intikam saldırısıdır. 

Evet, yeter artık herkes insafa gelmeli... Herkes aklını  başına alarak, yanlış ve de yanlı esen rüzgara dur demelidir. Yoksa içeriden ve dışarıdan nice Cumhuriyet düşmanları atı alıp önce Üsküdar’ı sonra da Okyanusu geçer. Devlet olanakları ve yandaş medya ile insanlarımızın kandırılıp  yanlış adreslere tepki koymalarının önüne geçmeli... Hem suçu ve günahı olmayan muhalefet partilerine hem de tüm demokratik kitle örgütlerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa Türkiye, bir insafsızlık rüzgarıyla yakın bir gelecekte alabora olabilir. 

İnsanımıza yapılan haksızlıklara sessiz kaldıkça... 

Doğamıza eline kazma alan yüz binlerce gözü doymazlar  saldırdıkça... Akarsularımız ve göllerimiz zehirlenip  öz vatanımıza ihanet edildikçe... Oturup seyirci kalmak: Ne insafla ne insanlıkla ne de yurttaşlıkla bağdaşır.     

Yeter artık! Çünkü yan ve yandaş siyaset masalı yüzünden vatan toprakları elden gidiyor.  Millet ve devletimiz elden gidiyor.  Bu hain organize işlere dur demenin tam da zamanıdır. 

Yeter ki insafa gelelim. Yeter ki vatansever birer insan olalım. 

Böyle de olmaz ki...     

Ne insana ne de doğaya saygı kaldı. Sahi, Dünyada böyle yönetilen bir ülke var mı? Yönetmek için gelenlerin,  nice değerleri yok ettiği bir ülke var mıdır?  Yok eden değil, yöneten siyasetlere ihtiyaç vardır elbette. 

Yeter ki insafa gelip, insaflı olalım!..